nlp kitapları

 

 • KURUMSAL NLP

  nlpnedirKurumsal NLP ve Kurumsal Detoks

  NLP tekniklerini çalışanlarınızın öğrenmesini sağlayabilir, hem işletmenizin performasını ve hem de çalışanlarınızın kendilerini iyi hissetmelerini sağlayabilirsiniz.

   

 • Neden NLP

  Cengiz Eren Neden NLP Neuro Linguistic programming

  NLP Teknikleri ve NLP Bilgileri

  İnsanın olduğu  her alanda NLP Teknikleri ve NLP Bilgileri kullanılabilir.NLP Neuro Linguistic Programming'e hangi içeriklerde ihtiyaç duyabilirsiniz?

   

 • NLP

  Cengiz Eren NLP Uzmanı ve EğitmeniNLP ne demek?

  NLP duyular, duygular, davranışlar ve kullanılan dil arasındaki bağlantıları gösteren ve bu bağlantıların yeniden
  organize edilmesi ile değişimi kolaylıkla ortaya çıkaran bilgi ve tekniklerini taşıyan bir modeldir.

  NLP kişisel gelişim

   Kişisel Gelişim konusunda NLP teknikleri ve NLP bilgileri kullanılmaktadır.  EFT, Reiki, Quantum, Aile Dizimi, Geçmiş Yaşam Terapisi, Bilinçaltı temizlik vb konularda NLP Teknikleri yoğun olarak kullanılmakta ancak bunların kullanıdiği ifade edilmemektedir.

  NLP ekşi

  http://www.eksisozluk.com sitesinde yer alan NLP ile ilgili yazılara ulaşılmasını sağlar.

  NLP nedir? ne işe yarar?

  NLP Bir modeldir. İnsanın hayatını yönetebilmesi ve kaynaklarını kullanabilmesi için gerekli teknikler bütünüdür. Bu teknikleri öğrenip davranışlarına aktarabilen kişiler, istedikleri kaynaklarına uygun olan sonuçlara ulaşabilmelerini sağlamaktadır.

  NLP eğitimi

  NLP eğitimleri farklı içeriklerde farklı kurumlar tarafından verilebilmektedir. Bugün üniversitelerde NLP seminerleri düzenlenmektedir. Ancak bir NLP eğitiminin istenen sonucu kişinin kendi kararları ile hayatını yönetebilmesi ve bilgilerin davranışlara aktarılmasıdır. Davranışlarımıza aktaramadığımız bilgileri öğrenmemize gerek yok diyebiliriz.

  NLP uzmanı

  NLP Uzmanı NLP bilgilerini ve tekniklerini olduğu kadar, dil (linguistik) üzerine de detaylı bilgi sahibi olması gereken kişidir. NLP teniklerini ve bilgilerini bildiği halde, Türkçe'nin yanlış kullanımı aktarılan bilgilerin hiçbir işe yararmamasını sağlayabilir.  Gramatik, pragmatik, semantik açıdan dil kullanımının sonuçlarını inceleyebilir olması yetkinliğini ortaya çıkaracaktır.  NLP Uygulayıcı (master practitioner) eğitimlerinde dil kullanımı üzerinde fazla durulmadığı veya bilinmediği için eksikler ortaya çıkmaktadir. Zira farkında olmadan söylenen bir cümle bile insan hayatını bütünüyle etkileyebilmektedir.

  NLP nasıl uygulanır?

  NLP seminerler veya kişisel bilgi aktarımları ile uygulanabilir.

  NLP açılımı

  NLP Neuro Linguistik Programming kelimelerinden baş haflerinden oluşmaktadır. Nörolinguistik Programlama ve Kişisel Değişim Modeli olarak da Türkçeleştirilmiştir.

  NLP pratisyenlik nedir?

  NLP Practitioner Seminerlerini tamamlamış, kişiye NLP pratisyeni denir. NLP pratisyeni NLP bilgilerini ve tekniklerini
  kendi hayatında kullanabilen kaynaklara sahiptir veya sahip olması gerekmektedir.

  NLP sertifikası ne işe yarar?

  NLP sertifikası sertifika üzerinde yazan eğitimin sertifika üzerinde yazan isim tarafından alındığını gösterir. Ancak bu konuda yeterliliğin tam olduğunu göstermeyebilir.

  NLP master practitioner ne demektir?

  NLP Practitioner ve NLP Master Practitioner eğitimlerini tamamlamış ve uygulama yapabilir hale gelmiş kişiye denir. Ancak burada Uzman olan kişinin kendi sorunlarını çözmüş, içeriksiz modelde bilgi aktarabilir olması önemlidir. Metafor kullanan ve dış dil hikayeleri anlatan kişilerin uzmanlığı sorgulanmalıdır.

  Uluslararası NLP sertifikası

  NLP sertifikaları ücretli olarak satılmaması gereken bir üründür. Bazı sitelerde bu sertifikalar satılmaktadır.
  NLP seminer ücretleri vardır. Alınan eğitimler sonunda başarılı olanlara bu sertifikalar verilir.

  NLP eğitimi

  NLP eğitimi kişisel, kurumsal veya kamuya açık seminerlerde aktarılan bilgi modelidir. Kişilere ve çalışanlara
  NLP teknikleri ve NLP bilgilerinin aktarılması ile kaynaklarını daha iyi kullanabilmesi ve kendisini geliştirmenin
  sürekli olabilmesi için organize edilmektedir. Uygulamalar öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır.

  NLP uzmanlığı sertifikası

  NLP Uzmanlığı sertifikası NLP Practitioner ve Master Practitioner seminerlerine katılmış ve bu sertifikalara sahip
  kişidir.

  NLP sertifika ücretleri

  NLP sertifikaları ücretli olarak satılmaması gereken bir üründür. Bazı sitelerde bu sertifikalar satılmaktadır. Kişinin almak istediği seminerlere ait ücretlerdir. Bu eğitimler sonunda gerekli yetkinlikler elde edilmiş ise sertifika kazanılır.

  nlp nedir ne işe yarar?

  NLP Kişinin kendi hayatını yönetmesini sağlayan bilgi ve teknikler bütünüdür.  NLP bir tavırdır. Bize aktarılan bilgilere ve öğrendiklerimizi nasıl yorumlamamız gerektiğini farketmemizi sağlar. Değişimin kişinin kendi kararı ile gerçekleşmesini kolaylaştırır. Aktarılan bilgiler içeriksiz olmalıdır.

  nlp nedir faydaları

  NLP kişinin kaynaklarını kullanmasını sağlayan ve kaynaklarına uygun sonuçları kolaylıkla elde edilmesini sağlayan teknikler bütünüdür. Kişilerin bunu öğrenmesi her yönden faydalıdır.

  nlp nedir nasıl uygulanır?

  NLP kişisel, kurumsal, halka açık seminerler olarak aktarılır.  Bilgi aktarımı sırasında yapılan uygıulamalarla bu bilgilerin davranışlara aktarılması sağlanır.

  nlp nedir vikipedi

  Dünyanın önemli bilgi sitelerinden olan Vikipedi, Wikipedia sitesinde bulunan NLP bilgilerinin bulunduğu sayfalardır.
  Nörolinguistik Programlama sayfasından görülebilir. Ancak bu site bir müddetti kapalı olduğu için girilememektedir.

  nlp nedir ekşi

  Ekşi sözlük sitesinde bulunan NLP bilgileridir. http://www.erenlp sitesinden de bahsedilmektedir.

  Hazırlayan NLP Uzmanı ve Eğitmeni Cengiz Eren

  NLP İçerik Sizi Düşünmek

  Küçük Büyük Yazılar

  Kitaplarının yazarıdır.

  http://www.erenlp.com

  İlgili Linkler

   

 • NLP Braingineering NLP Eğitimi

  NLP Braingineering Cengiz ErenNLP Braingineering

  NLP Braingineering Türkiye'de kurulan ilk NLP eğitim merkezidir.


  NLP Eğitim Merkezi

  NLP Braingineering olarak değişim ve kişilerin  kaynaklarını lullanabilmeleri için çok çeşitli konularda seminerler düzenlemekte ve kişisel seminerlerle de bire bir bilgi aktarımı yapmaktayız. 1996 yılında başlayan çalışmalarımız NLP bilgileri ve tavrının Türkçe modelde kullanılmaya başlamasını sağlamıştır. Bu çalışmalarımız içinde:   

  Eren Altıgeni,  ( NLP Mantık Eşikleri)

  Mustafa Kemal Modeli,

  Su Modeli,

  İçeriksiz Düşünme Modeli, (NLP teknikleri)

  Elektrik Modeli,

  Zihinsel Detoks, (NLP Teknikleri ve Bilgileri ile zihnin duygusal etkilerden arınması)

  Katı, Sıvı, Gaz Modeli

  Stratejiler, (NLP Bilgileri ile oluşan Stratejiler ve Süreçler)

  Farkındalık Hipnozu,

  İçerisi Dışarısı,

  Beklentisizlik,

  Duygusal Kekemelik,

  Değişime Direnç,

  gibi NLP ve değişim  konusunda yeni kavramları ve açılımları sağlayan modeller geliştirilmiştir. Yine benzer şekilde dil konusunda yaptığımız çalışmalar, Türkçe'nin doğru modelde kullanılmaya başlamasını sağlamıştır.İç Dil ve Dış Dil kullanımlarının sonuçları hem seminerlerde ve hem de sitedeki yazılarda aktarılmaya çalışılmaktadır.

  NLP ve  Linguistik

  Dil kullanımının ne kadar önemli olduğunu gösteren bu örnekler, dış dil kullanarak eğitim vermeye veya NLP bilgileri aktarmaya çalışan kişiler için de referans teşkil etmektedir. Dil kullanımının Pragmatik, Semantik ve Gramatik yapıda incelenmesi de yeni ve önemli sonuçların ortaya çıkmasını ve bu sonuçların da seminerlerde aktarılmaya başlamasını sağlamıştır. Hayatımızın her alanında dili kullanmaktayız. Burada farkında olmadan yapılan hataların hem iş, hem de özel hayatı nasıl etkilediği giörülmektedir. Aynı şekilde kullanılan sloganlar, misyon ve vizyon cümleleri, reklam sloganları  farkında olmadan istemeyen sonuçlara yol açabilmektedir. Yaptığımız çalışmalarda,  verdiğimiz danışmanlık hizmetlerinde  kurumun yapısı ve kültürü dikkatli olarak incelenmekte, üst kademe yönetimlerine rapor halinde sunulmaktadır.

  NLP Seminerlerimiz

  NLP, değişim, kişisel gelişim ve kaynakların kullanımı konusunda düzenlediğimiz seminerler dikkatle takip edilmeye başlanmış ve çok sayıda kişi ve kurum bu seminerlerden yararlanmaya devam etmektedir.

  NLP 4 Saatte Kendinizi Değiştirin

  "4 Saatte Kendinizi Değiştirin",Tempo kapak haberi ile Türkiye gündemine giren NLP, o günden bu güne  önemli aşamalardan geçmiş ve Türkiye'de yaygınlaşmıştır. Verdiğimiz seminerler aşağıdaki gibidir.

  17 Ağustos Depreminden zarar görenlerin yeniden hayatlarını kurabilmeleri için verilen "Depremle, Hayatla ve Kendimizle Barış",

  0-18 ay arasındaki bebeklerin duyu organlarına aktarılması gereken bilgilerin, anne ve babalara aktarıldığı "Bebeğim Dahi Olacak",

  Korkularımızın değişmemiz gerektiğine ait veriler olduğunu ifade eden "Korkularınız Sizi Uyarıyor",

  Nutuk incelenerek sonuçlandırılan ve aktarılmaya başlanan " Mustafa Kemal Modeli"

  basında yer bulan ve kamuoyuna aktarılan bilgileri göstermektedir. Milliyet Cumaeklerinde yazdığımız "Hayatınızı Siz Yönetin" köşeleri de daha büyük kesimlere bilgi aktarmamızı sağlamıştir. http://www.erenlp.com Yazılar Yorumlar bölümünde bulunan yazılar da NLP tavrı ve bilgilerinin her içerikte kullanılabildiğini gösteren ilginç örneklerdir.

  Bu tarihten sonra, çok sayıda haber, tv programında yer alarak Türk insanının kaynaklarının daha zengin kullanılabilmesi için bilgi altarımlarına ve seminerlere devam edilmektedir.

  NLP Değişim ve İletişim Semineri
  NLP Satış ve İkna Teknikleri Semineri
  NLP for Top Managers Semineri
  NLP Kurumsal Detoks  Semineri

  seminerleri kurumlara yönelik vediğimiz seminerlerdir.

  NLP Kullanıcı Semineri (NLP PractiTioner)
  NLP Uygulayıcı Semineri ( NLP Master Practitioner)
  NLP Aktarıcı Semineri (NLP Trainer)
  NLP Usta Aktarıcı Semineri ( NLP Master Trainer)

  genel katılıma açık seminerler olarak düzenlenmektedir.

  NLP Zihinsel Detoks Programı

  ise kişisel olarak bilgi aktardığımız seminerlerdir.

  Kurumsal ve Kişisel seminerlerimizde NLP bilgileri "İçeriksiz Model"de aktarılmakta ve içeriklerin kişilerin kendisi tarafından doldurulması gerçekleştirilmekte ve bilgilerin davranışlara aktarılması da sağlanmaktadır. "Yaşadığımız Dünyayı ve Yaşadığımız Dünyadaki her anı yönetmek" temel düşüncesi ile ve NLP teknikleri ile aktarılan NLP bilgileri istenen sonucu kolaylıkla sağlamaktadır.

  Değişim, İletişim, İkna, Satış, içeriklerinde NLP seminerleri verdiğimiz kuruluşlar:

  Betek A.Ş:
  Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
  Unilever Food Solutions
  Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü
  Metro AG
  Koç Allianz Sigorta A.Ş.
  Doğan Burda Rizzoli
  Profilo Elektrikli Gereçler A.Ş.
  Anadolu Sigorta A.Ş.
  Kara Kuvvetleri Komutanlığı,
  Chicco Türkiye A.Ş.
  Bosch Siemens Profilo A.Ş.
  Kasdav,
  Anadolu Aydınlanma Vakfı,
  Kone A.Ş.
  İzfaş A.Ş.
  Colins's Loft,
  gibi kurumlar ile

  Çok sayıda Okul, Üniversite ve genel katılımlı seminerler,

  Verdiğimiz ücretli ve ücretsiz seminerler ile referanslarımızı ifade etmektedir. Verdiğimiz seminerlerde seminerin hemen sonrasında ve seminerden 15 gün sonra yapılan iki anket değişimin sayısal olarak ortaya çıkarılabilmesini de sağlamaktadır.Bu anket sonuçlarını This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresinden isteyebilirsiniz.

  Aynı şekilde verdiğimiz çok sayıda kişisel seminerler ile çok sayıda kişinin fırsat ve seçeneklerinin artmasını ve kendi kaynaklarını kullanarak kendi yaşadığı dünyayı yönetmesini sağlayabilmesini sonucu ortaya çıkarılmıştır. Sitede kişisel seminer sonuçlarına ait örnekler yer almamaktadır. Zira bu sonuçların yazılması bir seviyede örnek teşkil ederken, başka bir seviyede engel yaratabileceği düşüncesinden kaynaklanmaktadır.

  Kuruma Özel NLP Seminerleri (in-house)

  NLP konusunda istenen her içerikte "Kuruma Özel" seminerler düzenlenebilmesi mümkündür. Değişim, İletişim, Satış, İkna, Stratejiler, Karar Vermek, Kriz Yönetimi, Öğrenen Organizasyonlar, Yaratıcılık, Geleceğin Planlanması içerikleri kurumsal eğitimlerde bir bütün veya tek tek kullanılabilir. Bu konuda da bilgi almak için This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresini kullanabilir ve 0538 786 24 36 telefona whatsapp'tan mesaj gönderebilirsiniz.

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

  http://www.erenlp.com

  İlgili Linkler:

   

   

 • NLP İçerik Sizi Düşünmek

  NLP İçerik Sizi Düşünmek dördüncü baskı

  NLP İçerik Sizi Düşünmek Kitap

  Yazan: CEngiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

  NLP İçerik Sizi Düşünmek kitabı NLP konusunda bilgi veren kaynak kitaplardan birisi. Beyaz Yayınlarından yayınlanan bu kitap 1999, 2001, 2005 ve 2012'de 4 baskı yaptı.

  Başlangıç Küçük Bir Hikaye gibi

  Değişimin Temelleri

  Dünyayı Algıladığımız Gerçek Tüneli ve Duyularımız

  Beynimizda Algılama ve İfade Etme  Temsili Sistemlerimiz

  Yaşayarak Beynimizde Organize  Ettiklerimiz  Tevrübelerimiz

  Mucize 1 Beyimizin Çalışması (Neuro)

  Mucize 2 Konuştuğumuz Dil (Linguistik)

  Mucize 3 Programlama (Programming)

  Kişisel Değişim Modeli, Stratejiler ve Sibernetik

  İçeriksiz Düşünmek Yeni Bir Başlangiç

  Mantık Eşikleri Modeli'ne katkı veya Eren Altıgeni

  NLP Terimleri ve Tanımları

  NLP Kaynakları ve Referanslar

  Okura Mektup Cengiz Eren'den Cengiz Eren

  NLP ve Ötesi Zihinsel Detoks

  Yeni baskısına son iki bölüm ilave edilmiştir. Zihinsel Detoks ile değişimin çok kolay gerçekleştiği görülebilmektedir.

   

  NLP İÇerik Sizi Düşünmek kitabını okuduğunuzda, hem NLp ve kendi hakkınızda bir çok bilgiye sahip olabilecek ve düşünmediğiniz bağlantıların nasıl oluştuğunu farkedebileceksiniz. Temel amaç yaşanan dünyayı yönetmek ise, NLP İçerik Sizi Düşünmek önemli bir başlangıç olabilir. Kitabı internet sitelerinden olduğu gibi, Beyaz Yayınları'ndan da sipariş edebilirsiniz. Beyaz Yayınları Tel : 0212 522 3868

   

  Arka Sayfadan :

  Bütün hayatınız değişebilir. Bir kitapla, bir cümle ile, bir sayı ile bütün hayatınız değişebilir. Bu kitap belki de, hayatınızı değiştirecek o kitaptır, eğer izin verirseniz. NLP ilgili temel bilgileri öğrenmeniz, duyularınızı, duygularınızı, beyninizi, vücudunuzu ve bütün kaynaklarınızı kullanmaya başlayarak, gideceğiniz yerin meçhul bir yer değil hayal ettiğiniz ve istediğiniz yer olması için yazıldı bu kitap.

   

  Elinizde tuttuğunuz bu kitabı sorunlarınızı çözmek için değil, kendinizi geliştirmek için okuduğunuzda sağlayacağınız yararların, sorunlarınızı çözmekten, çok ileri noktalara sizi taşıyacağını bilmelisiniz.Hareket etmeden, yapmadan öğrenmenin, kendiniz mutlu olmadan başkalarını mutlu etmenin mümkün olmadığını öğrenmeniz gerekiyor. Bunun bencillik olduğunu söyleyenlere, bugüne kadar sencil veya oncul olmanın bize hiçbir yarar sağlamadığını gülerek söyleyin.

   Cengiz Eren

  NLP Uzmanı Ve Eğitmeni

  http://www.erenlp.com

  D&R Satınalma Linki

   

  Hepimizin Farketmeye, İtiraz Etmek için bilmeye, Hayır diyebilmek için kendimize güvenmeye ihtiyacı var. C.Eren.

   

   

 • NLP Nedir

  nlpnedir.jpgNLP Neuro Linguistic Programming

  NLP bir tavırdır, kişisel özgürlük sınırlarının ötelenmesidir, yaşanan dünyayı yönetmek için kullanılan bir teknikler bütündür. NLP'yi öğrenmek ve kullanmaya başlamak, kaynaklarınızı kullanmanızı sağlayacaktır. NLP'yı kullanmak ve değişim için seminerlerimize katılabilir, Zihinsel Detoks programı hakkında bilgi alabilirsiniz.

   

 • NLP Nedir? NLP uzmanı Cengiz Eren

  nlp neuro linguistic programming, neuro liguistik programmingNLP Neuro Linguistic Programming

  Richard Bandler ve John Grinder tarafından, geçmiş bilgi kaynaklarının birleştirilmesi ile modellenen bir teknikler bütünüdür. İnsanda varolan iki temel korku dışında bütün korkular, algılar ve ifadeler değiştirilebilir. İki temel korkunun hangisi olduğunu merak ediyor gibisiniz.

  Neuro: Beynimizi ve duyularımızı ifade etmektedir. Yaşadığımız tecrübeleri 5 duyumuzla algılayıp proses eder ve filtrelerden geçirip beynimize yerleştirir ve bozarak, yokederek, genelleştirerek anlamlandırırız.

  Linguistic: Kullandığımız dil ve davranışlar, beynimizde yeniden anlamlandırdığımız tecrübelere ait bilgilerin ifade edilmesidir.  Bu ifadelerin gerçekle bağlantısının azaldığı noktalarda, yaşadığımız dünyamızda sorunlarımızda artmaya başlar. Dil ve sözsüz iletişimimiz, beynimizde kodlanarak anlamlandırılan derin yapımızdaki programların ifadelendirilmesidir.

  Programming: Algı ve ifadelerimiz arasındaki bağlantıların neler olduğu bulunabilir. Bir programın ne olduğunu farkedip, kendi istediğimiz şekilde değiştirdiğimizde, istediklerimize düşündüğümüzden daha kısa zamanda ulaşabiliriz. Bu değişimin algılarda, kullandığımız dil ve davranışlarda bütünlük içinde değiştirilmesi gerekmektedir.Her davranışımızın temelinde derin yapıdaki kodlamaları ifade eden geri besleme yüzeye sürekli olarak altarılmaktadır.

  Bu çerçeve içinde ve dışında kalan bütün davranışlarımız modellenebilir, öğretilebilir ve değiştirilebilir. Hangi konuda nelerin işe yarayabileceği ise öğrenilmiş bilgilerin davranışlara aktarılması ile mümkün olabilmektedir. Bunun içinde öğrenmeye karar vermek, davranış seviyesinde öğrenme sürecini devam ettirmek ve bilginin farkında olmadığımız yeterlilik düzeyinde kullanılabilir hale getirmek gerekmektedir, tıpkı yürümemizde olduğu gibi.

  NLP Önermeleri

  Her insanda ihtiyacı olan bütün kaynaklar mevcuttur. (Sizin Kaynaklarınız ne kadar)

  Her davranışımız altında pozitif bir neden vardır. (Pozitif nedenle yaptığınız davranışlar pozitif sonuç veriyor mu?)

  İletişimimizin anlamı aldığımız cevapta saklıdır. (Verdiğiniz cevap ne?)

  İstediğinize, istediğiniz yöntemlerle ulaşamadıysanız, değiştirin. (Siz ama sadece siz karar vermelisiniz)

  Davranışlarımızda hata yoktur, sadece geri beslemedir. (Aldığınız olumsuz sonuç var mı?)

  Her insan değerlidir. (Siz kendinize ne kadar değer veriyorsunuz?)

  Harita bölge değildir. (Bölgenizi de tanımıyorsanız?)

  Eğer bir kişi bir şey yapıyorsa, herkes öğrenebilir. ( Siz ne zamandır yeni bir şey yapmıyorsunuz?)

  Her sistemde, en esnek olan, en çok etki sağlar. (Sizin etkiniz ne kadar?)

  Biri bize küfrediyorsa bunun sorumlusu biziz. (Sonuç varsa, sebep ne)

  Yaşadığımız dünyayı ve yaşadığımız dünyadaki her anı kontrol edemediğimizde, kontrolümüzü kaybeder ve sinirleniriz.

  "Farkındaysanız, dışındasınız".

  Davranışlara aktaramadığımız bilgileri öğrenmenize gerek yok.

  Bilmek korku üretmemizi sağlıyorsa, sorunlarınızı arttırabilir.

  Değişim kararını verdikten sonra, değişim siz farkına varmadığınızda gerçekleşmiş olacaktır.

  Herşeyin farkına varmaya çalışırken "farkındalık hipnozu" yaşıyor olabilirsiniz.

  Hayata ve bilgiye tavır koyamayan insanlar, insana karşı tavır koymaya çalışarak hayatlarını zorlaştırabilirler.

  Kendi kararlarınızı değişim kararı veremediğinizde, beyniniz ona öğrettiğiniz yollardan değişimi ortaya çıkarmaya çalışacaktır.

  NLP Bilgileri ve Teknikleri

  NLP bilgilerini ve NLP Tekniklerini öğrenerek kendi hayatınızı yönetmeye başlayabilirsiniz. NLP teknikleri bütünü olduğu kadar bilgiye ve hayata karşı bir tavrın nasıl gösterileceğini bize aktarmaktadır. NLP Uzmanı olduğu söyleyen kişiler hem yukarıdaki bilgiler ve hem de stratejilerin oluşma süreçlerinin farkında olmadığı için istenen sonuçlar bir türlü gerçekleşmemektedir. Böylece doğru bilgi aktarılmayan kişiler ve okunan kitaplar bir türlü değişmemekte ve benzer süreçleri yaşamaya devam etmektedir.

  Bu şekilde benim sorunum çok daha büyük diyerek, kaynaklarını kullanmakta daha da zorlanmaktadır.  Böylece oradan oraya dolaşmaktadırlar.  Bu kadar bilgi alıp değişemeyen insanın değişime direnci de biraz daha artacak ve hayatını yönetmesi zorlanacaktır.  Zira yaşadığınız ve farkında olduğunuz veya olmadığınız tecrübeler, hayatınıza bir sürü "mantıksız" görünen stratejiyi getirebilir. Bu stratejilerin ne olduğu anlaşılmadan ve kişinin zihni bu etkilerden kurtulmadan değişimin zor olduğunu bilmek gerekir.

  NLP İle Zihinsel Detoks

  NLP Bilgilerinin ve tekniklerin aktarıldığı kişisel bir bilgi aktarımı olan Zihinsel Detoks Programı, istediğiniz sonuçlara ulşamanızı kolaylaştırabilir.  Kendi kaynaklarınızı kullanmak, "hayır" diyebilmek, kendi ayatınızı yönetmek için bu programa katılmak için randevu alabilirsiniz. 0216 4641727

  Yaşadıklarınızın hangi stratejileri ortaya çıkardığına dair bilgileri Zihinsel Detoks Programına katılarak öğrenebilir ve değişim yolunda güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Kararı verecek olan, sizsiniz...

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı Ve Eğitmeni

  http://www.erenlp.com

  İlgili Lİnkler:

   

   

   

 • NLP Seminer Bilgileri

  dere1.gifNLP Seminer ve Eğitim

  NLP konusundaki bilgi aktarımlarımız uygulamalı kişisel ve kurumsal seminerlerle yapılmaktadır.

  NLP Semineri neden gerekir?

  Kişinin kendi kaynaklarını kullanabilmesi, kaynaklarına uygun sonuçlara ulaşabilmesi, yaratıcılığını her içerikte kullanabilmesi, acı çekmeden gelişebilmesi, kişisel ve kurumsal olarak hedeflerine ulaşabilmesi ve dilini ve araçlarını doğru kullanabilmesi için gerekli olduğu söylenebilir.

  Kişisel NLP Semineri:

  Zihinsel Detoks

  Değişime ihtiyaç duyan kişilerin katılabileceği kişisel NLP semineridir. Yaşanan sorunları çözmek olabileceği gibi, hiçbir sorun yaşamayan kişiler ve yöneticilerde bu seminerlere katılabilir.  Hayatı yönetmek bu anlamda önemli. Hayatınızı siz mi yönetiyorsunuz? Yaşadığınız tecrübeler mi yoksa başkaları mı yönetiyor? Ya da para, başarı, kariyer ve benzer içerikler mi yönetiyor? Bunu gözden geçirmeniz çok önemli. Herhangi bir şey sizden önemli hale geliyorsa sorun yaşamak kaçınılmaz olacaktır.

  Bu sorun uçak korkusu olabilir, deprem korkusu, sınav stresi, sosyal fobi, topluluk önünde konuşamamak, panik atak ve benzeri sorunlar olabilir. Bire bir görüşme şeklinde yapılan bu bilgi aktarımlarda hem NLP bilgileri, NLP Teknikleri ve hem de  yaşanan sorunların kaynaklandığı noktaların neler olduğu, sonuçlarının yaşananlar ile karşılaştırılması yapılmaktadır. Kişinin geçmişte yaşadığı tecrübelerin hayatına getirdiği ve farkından olmadan ortaya çıkan stratejilerin gözden geçirilmesi bilgi aktarımının önemli noktalarından biridir.  Zihinsel Detoks semineri bilgilerini siteden okuyabilirsiniz.

  NLP ve Kaynaklar

  Hayatında benzer sorunları yaşamaya devam  kişilerde kişisel görüşmelerde kaynaklarını nasıl zenginleştireceklerini, geleceğini nasıl planlayacaklarını, beynimizin nasıl "mantıksız" ve "içeriksiz" bağlantılar kurduğunu anlayabilmek de yaratıcılığı kullanmak açısından çok farklı sonuçları kişinin hayatına getirebilmektedir. Dış dünya hakkında çok şeyler bilen birinin kendisi hakkında birşeyler öğrenebilmesi, içsel ve zihinsel süreçlerini doğru olarak organize etmesi bu şekilde mümkün olabilmekte, istenen sonuçlara acı çekilmeden ulaşılabilmektedir. Altında Ferrari araba olduğu halde Murat 124'e bindiğini zanneden çok sayıda insanımız var.  Bu şekilde kaynaklarını kullanamaz hale geliyorlar. Bilinmesi gereken önemli bir nokta, zeki ve algı seviyesi yüksek insanlar yaşadıklarından çok fazla etkilenip daha fazla sorun yaşayabiliyorlar.  Hayatınızda kabullendiğiniz "razı" olduğunuz süreçler fazla ise, değişim süreçleri ve gelişme bir şekilde duracak ve doğal olarak değişime direnç  artacaktır. Bu süreçlerin neler olduğu ve nasıl organize edilebileceği kişisel NLP seminerleri ile kolaylıkla aktarılabilmektedir. Kaynakları çok zengin olduğu halde bir türlü istediği sonuca ulaşamayan ve benzer süreçleri sürekli yaşayıp, ben neden bunları yaşıyorum diye sormaya devam edenler değişmedikleri sürece bu sorunları yaşamaya devam edeceklerini bilmeleri gerekir.
  Bu seminerlerimize katılabilmek için siteden mail göndermeniz veya 0216 464 17 27 numaralı telefonu arayarak randevu almanız yeterlidir.

  Kurumsal NLP seminerleri :

  Kurumsal seminerler işletmelerde kullanılabilecek kişisel ve kurumsal bakış açısı ile NLP bilgilerinin ve NLP Teknniklerinin aktarılmasıdır. İşletmelerde iletişim, değişim, satış, yaratıcılık süreçlerinin doğru modelde kullanılanilmesi ve kurumsal hedeflerin kolaylıkla gerçekleştirilmesi ile sağlanmaktadır. Kurumsal kültür, iş hayatı ve zihinsel süreçler arasındaki bağlantıların kurulması, çalışanların istenen sonuçlara ulaşmalarını kolaylaştırıken, özellikle karar süreçlerinin nasıl organize edildiğinin görülmesi de sağlanmaktadır. vGenel olarak iki gün olarak düzenlenen seminerlerde ilk gün değişim, değişime direnç, kaynakların kullanılması ile bilgiler, ikinci gün ise karar, yönetim, motivasyon ve operasyon süreçleri ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır.
   
  Kurumların ihtiyacı olan bilgiler de seminer içeriğine dahil edilebilir. Böylece iletişime açık değişime direnç göstermeden yaşayan ve gelişen kurumlar istenen sonuca çok daha kolay ulaşabilirler.

  NLP Seminer Öncesi Soruları:

  Bu seminerler kurumun ihtiyaçlarına göre düzenlenmekte, organziasyon içinde yer alan yönetici ve çalışanlara hemen kullanabilecekleri bilgiler farklı seviyelerde aktarılabilmektedir. Seminerden bir hafta önce gönderilen soru formu ile seminer katılımcıları kullandığı dil ve straejilerle ilgili bilgileri öğreilmekte, seminer bu bilgiler doğrultıusunda aktarılmaktadır.
   

  NLP Seminer Sonrası Anketleri:

  Seminerden hemen sonra yapılan anketle seminerde aktarılan bilgilerin ve ortaya çıan sonuçlar gözlemlenebilmektedir. Seminerden 15 gün sora yapılan anket ile değişimin hangi seviyelerden gerçekleşiği ve sonuçlandığı tesbirt edilebilmektedir. Bu sonuçlar yazılı olarak hazırlanan bir raporla kişisel baz ifade edilmeden genel olarak değerlendirilmekte ve işletme veya kurum içindeki stratejik karar verici yöneticiye ulaştırılmaktadır. Bu seminerlerin kurumunuzda da organize edilmesini istiyorsanız, arayabilir ya da mesaj gönderebilirsiniz.
   
  Cengiz Eren
  NLP Uzmanı ve Eğitmeni
   
  İlgili Linkler

   

   

 • NLP Tanımları, Sık Sorulan Sorular ve Terimleri

  nlp nedir, cengiz erenNLP Nedir, Nasıl Uygulanır?

  NLP Neuro Linguistic Programming kelimelerinin birinci harflerinden meydana gelmiştir. Richard Bandler John Grinder tarafından, geçmiş bilgi kaynaklarının birleştirilmesinden ortaya çıkan bir modelleme tekniğidir. İnsanda varolan iki temel korku dışında bütün korkular, algılar ve ifadeler değiştirilebilir. İki temel korkunun hangisi olduğunu merak ediyor gibisiniz.

   

  Neuro: Beynimizi ve duyularımızı ifade etmektedir. Yaşadığımız tecrübeleri 5 duyumuzla algılayıp proses eder ve filtrelerden geçirip beynimize yerleştirirken yeniden anlamlandırırız.

   

  Linguistic: Kullandığımız dil ve davranışlar, beynimizde yeniden anlamlandırdığımız tecrübelere ait bilgilerdir. Bu ifadelerin gerçekle bağlantısının azaldığı noktalarda, yaşadığımız dünyamızda sorunlarımızda artmaya başlar.Dil ve sözsüz iletişimimiz, beynimizde kodlanarak anlam verilen derin yapımızdaki programların ifadelendirilmesidir.

   

  Programming: Algı ve ifadelerimiz arasındaki bağlantıların neler olduğu bulunabilir. Bu programı ne olduğunu farkedip, istediğimiz şekilde değiştirdiğimizde, istediklerimize düşündüğümüden daha kısa zamanda ulaşabiliriz. Bu değişimin algılarda, kullandığımız dil ve davranışlarda bütünlük içinde değiştirilmesi gerekmektedir.Her davranışımızın temelinde derin yapıdaki kodlamaları ifade eden geri besleme sürekli olarak yapılmaktadır..

  Bu çerçeve içinde ve dışında kalan bütün davranışlarımız modellenebilir, öğretilebilir ve değiştirilebilir. Hangi konuda nelerin işe yarayabileceği ise öğrenilmiş bilgilerin davranışlara aktarılması ile mümkün olabilmektedir. Bunun içinde öğrenmek, uygulamak ve bilginin farkında olmadığımız yeterlilik düzeyinde kullanılabilir olması gerekmektedir.

  nlp nedir, cengiz eren, erenlpNLP Önermeleri

  Her insanda ihtiyacı olan bütün kaynaklar mevcuttur.

  Her davranışımızı altında pozitif bir neden vardır, pozitif nedenlerle yaptığımız davranışlar pozitif sonuç vermiyorsa, değişim gereklidir.

  İletişimimizin anlamı aldığımız cevapta saklıdır.

  İstediğinize, istediğiniz yöntemlerle ulaşamadıysanız, değiştirin.

  NLP sonuçlara değil, nasıl gerçekleştiği sorusunu cevaplamaya çalışır.

  Her insan değerlidir.

  Harita bölge değildir, bölge de o an ile duyguları ifade edemeyebilir.

  Eğer bir kişi birşey yapıyorsa, herkes öğrenebilir.

  Her sistemde, en esnek olan, en çok etki sağlar.

  Biri bize küfrediyorsa bunun sorumlusu biziz.

  Dünyamızı kontrol edemediğimizde, kontrolümüzü kaybeder ve sinirleniriz.

   Aktarılan bilgi içinde o kişiye ait içerikler temizlenmeden kullanılması, hiçbir yarar sağlamayabilir.

   Bilgi içeriksiz öğrenildiğinde sorun kalmayacaktır.

   İçeriksiz Düşünme modeli ve bilgi davranışlara aktarılmadığında yarar sağlamaz.

   Hayatı yönetmek fiillerle ifade edildiğinde çok kolaylaşabilir.

   Değişim siz değişimin farkında olmadığınızda gerçekleşmiş olacaktır.

   Zihin temiz olmadıktan sonra, ne öğrenilirse öğrenilsin, değişim gerçekleşmez.

   Her insanın beynindeki sistem düzgün çalışmaktadır, sorun içeriye aktarılan duygular ve sınırlayan bilgilerdedir.

  Duyular, Duygular, Kullanılan dil ve davranışlar arasındaki bağlantıların farkedilmesi ve bu bağlantıların kişinin kendi isteğiyle, kaynaklarına uygun olarak, kişinin fırsat ve seçeneklerini arttırabilecek şekilde yeniden organize edilmesini sağlayan teknikler bütünüdür. Algılar, ifade edilen kelime ve cümleler, yapılan davranışlar beynimizde varolan bilgilerin dışarıya aktarılmasıdır.

   Geçmişte öğrenilen bilgiler ve yaşadığımız tecrübelerden elde edilen sonuçlar, prensipler, önyargılar kendimizi korumak için oluşturduğumuz ve ancak fırsat ve seçeneklerimizi azaltan ve gerçek tünelimizi daraltan bir sistematik yapı oluşturmuş ise NLP bu sınırların neler olduğunu ve bunlardan nasıl kurtulabileceğimizi göstermektedir. NLP bilgileri NLP teknikleri ile aktarılarak istenen sonuca çok kısa zamanda, acı çekmeden, çok çalışmadan ulaşılabilir. Kendi yaşadığınız dünyayı ve yaşadığınız dünyadaki her anı yönetebilseniz, hiç sinirlenir misiniz?

  nlp nedir, erenlp, cengiz erenDeğişim Süreçleri ve NLP

   

  NLP teknikleri ile değişim çok kısa zamanda gerçekleştirilebilmektedir. Kişinin farkında olmadığı kaynaklarını kullanmaya başlaması ile değişim bilgi aktarma sırasında bile gerçekleşebilmektedir. "4 Saatte Kendinizi Değiştirin" kapak Konulu Tempo dergisi haberi ve aynı isimle yazdığımız ve Tempo Dergisi ile ücretsiz verilen kitap sayesinde, değişimin çok kısa zamanda gerçekleşebileceği gösterilmiştir. Bu slogan bir çok kişi tarafından kullanılmış ve Türkiye'deki NLP uygulamaları konusunda bir standardı oluşturmuştur. Fakat 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan deprem, bu değişimin 45 saniyede bile gerçekleşebileceğini göstermiştir. Değişimi hangi içeriklerde ve ne amaçla yaşamak istediğinizi, hangi hedeflere ne zaman ve kiminle ulaşmak istediğinize karar vermeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. NLP ile Zihinsel detoks programımız çok boyutlu bilgi aktarımı ile sorunların kolaylıkla ortadan kalkmasını sağlayabilmektedir.

  nlp nedir, erenlp, değişim, cengiz erenTecrübeler ve Stratejiler

  Hayatın içinde bir çok tecrübeler yaşamakta ve bu tecrübeleri yaşadıktan sonra anlamlandırmaktayız. Bazı tecrübeler iyi, bazı tecrübeler kötü olarak anlamlandırılmakta ve bu sonuçlar içeriğe bağlı olmadan genelleştirilmektedir. İyi tecrübeler üzerinde çok falz durulmadığı halde, kötü tecrübeler   üzerinde düşünülmekte, konuşulmakta ve anlatılmakta, duygunun sistemdeki etkisi artttırılmaktadır. Çok sorun dinleyenlerin ve anlatanların sorunlarının da artması normal sayılmalıdır.

  Bu beynimizdeki dünya ile gerçek dünya arasında fark yaratmakta ve bu fark büyüdüğünde sorunlarımızda artmaktadır. NLP ile yaşadığımız tecrübeler ve dış dünyadan bize ulaşan bilgiler farklı bir bakış açısıyla yeniden değerlendirilmekte, fırsat ve seçeneklerimizi arttıracak biçimde yeniden modellenmektedir. Buradaki önemli nokta "İçeriksiz Model"in kavranması ve beynimizin nasıl çalıştığını farketmemizdir. Bu bilgiler kişisel görüşmelerle ve seminerlerle kolayca aktarılabilmektedir.

  Çok küçük yaşlarda yaşanan ve daha sonra da aktive olan kötü tecrübelerin oluşturduğu stratejiler kullanılmaya başladıktan sonra, sarmal çevrim giderek artan şekilde tekrarlanmaktadır.  Bu tecrübelerin etkileri Zihinsel Detoks programımızla kolaylıkla ortada kalkmaktadır.

  nlp nedir, erenlp, değişim, cengiz erenNLP Kullanım Alanları

   

  NLP hayatimizin her içeriğinde ve her anında kullanılabilir. Işimizde, (stratejiler, doğru karar verme, motivasyon, satış, prezentasyon) özel hayatımızda (eşimizle, çocuğumuzla, dostlarımızla ve dünya ile iletişimde, çocuk yetiştirmede, kolay öğrenmede, her seviyede iletişimde, kişisel karar vermede, kendi kendinizi kendi modelimize uygun olarak motive etmede, fobilerin ve korkuların ortadan kaldırılmasında, cinsellikte ve hatta hastalıkların iyileştirilmesinde) daha doğrusu insan olan her yerde ve insan yaşadığı dünyayı yönetmesine ihtiyaç olan her durumda kullanılabilinir.. İşletmelerde ise yönetimde, iletişimde, yaratıcılığın arttırılmasında, karar vermede, motivasyonda, satışta, ikna tekniklerinde, öğrenen organizasyonların geliştirilmesi gibi çok farklı içeriklerde kullanılabilir.

  NLP’de kaynaklarimiz ne anlama gelmektedir?nlp nedir, erenlp, değişim, cengiz eren

   

  Beynimizde ve vücudumuzda varolan, farkında olduğumuz ve olmadığımız kaynaklar ifade edilmektedir. Yaşadığımız her tecrübe, davranışlarımıza aktardığımız her bilgi birer kaynaktır. İngilizce bilmeniz bir kaynak, bilgisayar kullanmanız bir kaynak, eğitim görmüş olmanız bir kaynak, bilgisayar kullanmanız farkında olduğumuz kaynaklar için örnek verilebilir. Farkında olmadığımız kaynaklar ise genlerimizde varolan bilmediğimiz kaynaklardır. Farkında olmadığımız kaynakların kullanılabilmesi için dış dünyadan çok zengin bilgi almamız, bu bilgileri davranış seviyesinde kendimizi iyi hissederek kullanmaya başlamamız, farkında olmadığımız kaynakların kullanılabilmesini sağlamaktadır.

  nlp nedir, erenlp, değişim, cengiz erenNLP nasıl öğrenilebilir?

  NLP en kolay şekilde birçok şekilde öğrenilebilir. Kitap okuyarak NLP bilgilerini öğrenebilir ama bunları davranışlarınıza aktarmakta zorlanabilirsiniz. İnanç seviyelerinizde (yaptıklarınız ve yapamadıklarınız) değişiklik yapmadan istediğiniz değişimlerin gerçekleşmesi kolay olmamaktadır. Bu değişimin zorluğundan değil sizin beyninizde varolan programın değişime gösterdiği dirençten kaynaklanmaktadır. Bu zorluk NLP seminerleri doğrudan davranışlarınıza aktarılan bilgiler ve uygulamalarla aşılmakta, farkında olarak ve farkında olmadan yapılan bilgi aktarımı ile öğrenme süreci de hızlandırılmaktadır. Bu yüzden NLP hakkında bilgi vermek ve NLP'yi kişilerin kendi kaynaklarına ulaştırarak istedikleri değişimleri arasında sağlamalarını sağlamak arasında ne kadar fark olabileceğini siz düşünün. NLP egitimi verecek kişinin gerekli eğitimden geçmiş, farkında olduğu ve olmadığı kaynakları zengin, kendi hayatında yaşadığı sorunları farkında olarak çözebilmiş, başarıyı ya da başarısızlığı önemsemeyen ve NLP'yi kendi hayatındaki her içerikte farkında olmadan kullanabilen kişiler olması gerekmektedir. Bu süreç seminerler sırasında da devam etmeli, bilgi aktarımının NLP tekniklerine uygun ve ihtiyaç duyulan stratejilerle oluşturulması da gerekmektedir. NLP eğitimi verdiğini söyleyen kişiler, kim olurlarsa olsunlar, herhangi bir seviyede kendilerine ait inanç veya kimlik seviyelerinden bilgi aktarıyorlarsa veya hayatınızı yönetmeniz için reçete veriyorlarsa çok dikkatli olunması gereği ortaya çıkar.

  Bilgi aktaran kişiler farkında olarak veya farkında olmadan bilgiyi içeriksiz aktarmak yerine kendi önemsediği içeriklerde aktarmakta ve böylece değişimin ortaya çıkmasını engellemektedirler. Değişim ortaya çıkmadığında ise, sorun bende  değil sizde diyerek, bilgi alan kişinin seçeneklerini biraz daha sınırlamaktadırlar.

  Bu yüzden kişinin kendisini gerektiğinde bilgi dende koruması önemli sayılmalıdır.

  NLP Kinlp nedir, erenlp, değişim, cengiz erenşisel Değişim Modeli

  Kişisel Değişim Modeli NLP teknikleri kullanılarak kisisel seminer veya uygulamalı seminerlerle aktarılmaktadır.. Kişinin kendi modelini ve kaynaklarını farketmesi, bu modelde yapması gereken değişikliklere karar vererek, yeni modeller üretmeye başlaması ve bilginin davranışlara aktarılması ile, fırsat ve seçeneklerinin kendi önermeleriyle arttırılması sağlanmaktadır. Sonuçlar kişinin kendi kaynaklarına ulaşabilmesine, kaynaklarının zenginliğine bağlı olmasına rağmen pozitiftir ve davranışsal değişimler hemen ortaya çıkmaktadır. Ortaya attığımız '4 Saatte Kendinizi Değiştirin' sloganını kendileri üretmekte zorlandıkları için copy paste yaparak kullananlar, bunu da gerçekleştiremedikleri için daha da zor duruma düşmektedirler.

  nlp nedir, erenlp, değişim, cengiz erenNLP ve modelleme ne demektir?

  NLP içeriksiz modellerin hangi içeriklerle doldurulduğuna bakarak modeli algılamakta ve daha sonra bunların ne şekilde yeniden modellenebileceğini ortaya koymaktadır. Bu modeller özellikle şirketlerde tepe yöneticisinin değişmesi sırasında sarsıntı olmaması için geçmiş yönetici modeli, gelecek yöneticiye aktarılmakta ve belirli bir süre sonra yeni modeline geçisi sağlanmaktadır. Bu 3-6 ay arasında ayrılacak tepe yöneticisinin incelenmesi sonucunda yapılabilmektedir. Varolan modelde algılar, temsili sistem kullanımları, kelime ve cümleleri kullanması ile davranışları çözümlenmekte ve modellenmekte ve yeni yöneticiye aktarılmaktadır. Kişisel seviyede ise modelleme temsili sistem kullanımları ile kelimeleri cümleleri ve bunların içeriğe bağlı olarak nasıl değiştirildiğini farkederek modelleme yapılmaktadır. Kendi modeliniz nedir? Hangi İçerikte hangi temsili sisteminizi kullanıyorsunuz sorularına vereceğiniz cevaplar, modelini kendi istediğiniz şekilde değiştirmenize de bir basamak olabilir. Bu modelin kendi istediğiniz şekilde değiştirilmesi ve hem hayata karşı ve hem de size ulaşan negatif önermelere karşı bir tavrı koyabildiğinizde sorunlarınızı, kolayca çözebilme noktasına büyük bir kolaylıkla gelebilirsiniz.

  nlp nedir, erenlp, değişim, cengiz erenNLP'nin Türkiye'deki durumu nedir?

   

  Tempo dergisinde yayınlanan '4 Saatte kendiniz Değiştirin' kapak haberi  ile Türkiye gündemine giren NLP, o günden sonra hem kişilerin ve hem de bunu uygulayıcı olarak kullanmak isteyen insanların ilgilerini çekmiş, giderek daha fazla konuşulur hale gelmiştir. Uygulayıcı olmaya soyunanlar NLP'nin içeriğini kendi ihtiyaçları olan içeriklerle doldurmaya başlamışlar ve bu da bir takım sorunların ortaya çıkmasını sağlamıştır.

  Bu konuda bir çok kitap yayınlanmış ve daha çok okunur hale gelmiştir. NLP'yi sadece maddi kazanç için kullanmaya çalışanlar, başarı ve etki alanlarının büyümesi için kullananlar, sonuçta bunun bir kısmını gerçekleştirdikleri halde, büyük bir boşluğa da düşmüşler ve başkalarının sözlerini cümlelerinin ve fikirlerini kullanmaya devam etmek zorunda kalmışlardır. "Başarı", "Mükemmellik" ve bunun gibi "nominalizasyonların" kullanılması, bunu kullanan kişilerin ihtiyacı olan içerikleri ifade etmektedir. Ancak bilinmesi gereken odur ki ve sonuçlarda bunu göstermektedir, yaşadığımız coğrafya içinde çok önemli kaynaklara sahibiz.

  Öyle ki NLP'yi modelleyen kişilerden de daha çok geçmiş zengin kaynağa ve gelişmiş insana sahibiz. Bu kaynakları da kullanmaya başladığımızda kendimiz kolayca gelişebildiği gibi toplumsal olarak yaşadığımız sorunlardan, krizlerden de kolayca kurtulabilir, bu krizlerin hiç ortaya çıkmamasını sağlayabiliriz. Bunu yapabilmek için beynimizdeki sınırları ve engelleri kaldırmalı, bize aktarılan bilgilerin içeriksiz modelini algılayıp yaratıcılığımızla yeni bilgiler üretmeye başlamalı ve dış önermeleri kolaylıkla reddeden veya dış önermelere karşı önerme üretebilecek bir tavrı ortaya, hem de tam ortaya koymalıyız. Yazılar içindeki 'Siz ne kadar taksi şoförüsünüz", "Bir ağaç ve bir orman" ve "Fetullah Gülen'in Dil Motifleri" yazıları size bu konuda bir fikir verebilir.

  nlp nedir, erenlp, değişim, cengiz erenNLP ile Hayatı Yönetmek

  NLP ile yasadığımız dünyayı yönetebilir, çok çalışmadan başarılı olabilir, acı çekmeden gelişebiliriz. NLP bilgilerini içeriksiz modelde öğrenmeye başlamamız, kendi içeriklerimiz için bu bilgileri kullanmaya başladığımızda her içerik için istediğimiz sonuca kolaylıkla ulaşabiliriz. Kendi isteğiyle NLP'yi kullanarak başarısız olan bir kişi kendi isteğiyle başarısız olabildiği için istediği sonuca ulaşmıştır. Bunu başka içeriklerde kullanmaya başladığında sonuçlara kolayca ulaşabilecektir. Bu, o kişinin kendi yaşadığı dünyayı yönetmeye başladığınızın bir göstergesi olarak algılanmalıdır. Bu konuda bilgi sahibi olmak ve hayatınızı kolaylaştırmak için, Beyaz Yayınlarından yayınlanan İçerik Sizi Düşünmek kitabını okuyabilir, verdiğimiz seminerlere katılabilir ve kişisel görüşmeler için randevu alabilirsiniz.

  nlp nedir, erenlp, değişim, cengiz erenNLP ile Zihinsel Detoks

  Kişisel bir bilgi aktarımı olan NLP ile Zihinsel Detoks kişinin kendi hayatını yönetebilmesi için 12- 16 saatlik süreli görüşmelerden oluşmaktadır. 3- 4 saat süren her görüşmede yoğun bilgi aktarımı ve yaşanan tecrübelerin sonuçları ve yarattığı stratejiler gözlemlenmektedir. Özellikle çocuk yaşlarda yaşanan tecrübleler kişinin hayatını düşünüldüğünden çok fazla etkilemekte ve oluşan stratejiler hayatın yönetilmesini de zorlaştırmaktadır. Bir tokat, cinsel taciz, kapatılma, cezalandırılma, cildin yanması ya da yaralanması, öğretmenlerin sınıfta verdikleri cezalar, bağımlılıklar farkında olmadan zihinsel süreçlerde inanılmaz etkilere yol açmaktadır. Buradaki sonuçlar hayatın başka bir noktasında etkinlik kazanmakta ve sonra aynı şekilde etkilemeye devam etmektedir. Zihinsel Detoks programı ile bunların ne olduğunun farkına varılması sağlanmaktadır. Beynimizin çalışması, içeriksiz model, içerisi- dışarısı, katı sıvı gaz ve eren altıgeni, değişim süreçleri, karar süreçlerine ait aktarılan bilgilerle değişim kişinin kendi kararları ile kolaylıkla gerçekleşebilmektedir.

  Uçak korkusu, deprem korkusu, panik atak benzeri durumlar, kendisini sürekli olarak kötü hissetmek, hastalık korkusu ve benzeri nedenlerle Zihinsel Detoks Programına katılanlar istedikleri sonuca kolaylıkla ulaşabilmektedir. Sorunu olmasa bile bu bilgilerin öğrenilmesi iletişimde bulunulan kişileri anlamamızı kolaylaştırmakta, eş ile, çocukla, ve çalışanlarla olan iletişim faydalı seviyelere taşınmakta, kişilerin kendilerini huzurlu hissetmeleri kolaylaşmaktadır.

  Yönetici olsun, çalışan olsun, öğrenci olsun, öğretmen olsun, doktor olsun, psikolog olsun, mühendis olsun, bankacı olsun, her kseimden insanın bu bilgileri kendileri için öğrenmeleri, hem özel, hem sosyal ve hem de iş hayatlarını yonelmelerini kolaylaştıracaktır.  Zihinsel Detoks kavramı tarafımızca tescillidir ve site içinde bu konuda detaylı bilgiler bulunmaktadır.

   

  nlp nedir, erenlp, değişim, cengiz eren

   

  NLP bir tedavi yöntemi değildir.  Değişim isteyen kişinin değişimi kendi kararı ile gerçekleştirilebilmesini sağlayan bir teknikler bütünüdür.

   

  Bu anlamda " TEDAVİ için Doktora, DEĞİŞİM için bize gidiniz, ya da geliniz."

   

   

  NLP Terimleri nelerdir?

   

  NLP henüz Türkiye'de yeni uygulanmaya başladığıi için terminolojisi de yeni yeni gelişmeye başlamaktadır.

   

  ANALOG: Sürekli arka arkaya devam eden. Yaşanan ruhsal durumun birbirine bağlı olarak değişmesi.

  BOZMAK: Dış dünyadan duyularımıza ulaşan verilerin farklı algılanmasından dolayı, yaşanan tecrübenin içeriğinin değiştirilmesi

  CİNAS: Es yazımlı ve farklı anlamlara gelen kelimeler.

  DAVRANIŞ BİLİMLERİ: Davranışları gözlemleyerek sebep-sonuç bağlantılarını araştırıp inceleyen bilim dalı.

  DERİN YAPI: Söylenen cümlelerin hangi tecrübelerden kaynaklanarak söylendiğini farketmemize yarayan, anlamın altındaki anlamları bulmamızı sağlayan yapı.

  DIŞLAŞMAK: İnsanın kendisini izler hale gelmesi. İç barışın olmadığı ve kötü tecrübelerin yaşandığı durumlarda ortaya çıkan algılar.

  DUYGU: Vücudumuzdaki fiziksel ve kimyasal değişimleri yaratan mekanizma.

  DUYGUSAL: Temsil sistemlerimizden biri. Önce vücudumuzdaki duygu hareketini hissederek dünyayı algılama.

  DUYULAR: Dünya ile bağlantı kurma, bilgi alma araçlarımız Görmek, Dokunmak, İşitmek, Tatmak ve Koklamak duyularımız.

  DUYUMLAR: Duyuların altında varolan detaylar. Örnek olarak görmek duyumuz renk, netlik, hareketlilik, sabit, odaklanmak gibi duyumlardan oluşmaktadır.

  DUYUSAL FARKINDALIK: Bes duyumuzu kullanarak dünyadan zengin verilerin alınarak islenmesi.

  FARKINDA OLDUĞUMUZ AKLIMIZ: Herhangi bir anda farkında olduğumuz herşeyi algılayan ve bu bilgileri işleyerek sonuçlandırmaya çalısan aklımız.

  FARKINDA OLMADIĞIMIZ AKLIMIZ: Farkında olduğumuz aklımızla kavrayamadığımız herşeyi kavrayabilen aklımız.

  GEÇMİŞE: Zaman çizgimizi algılamamıza bağlı olarak zamanı ve hayatımızı organize etme biçimi.

  GELECEĞE: Zaman çizgimizi algılamamıza baglı olarak zamanı ve hayatımızı organize etme biçimi.

  GENELLEŞTİRMEK: Yaşadığımız herhangi bir tecrübenin sonuçlarını o içeriğe benzer bütün durumlar için kullanabilir hale getirerek davranışlarımızı organize etme.

  GERÇEK TÜNELİ: Dünyaya baktığımız ve dünyayı kavradığımız açı.

  GÖRSEL: Dünyayı kavradığımız veya ifade ettiğimiz temsil sistemlerimizden biri. Önce görerek dünyayı algılama veya ifade etme.

  GÖZLEMLEMEK: Dünyayı ve insanları içeriğe bağlı olmadan izlemek ve sebep sonuç ilişkilerini içeriksiz bir modelde ortaya çikarmak.

  İNANÇ: Yaşadığımız tecrübelerin sonuçlarının davranışlarımızda yarattığı esneklik veya sınır. Bir kez yapabildiğimiz şeyi kolayca yapabilme veya yapamadığımız bir şeyi yapmaya çalışmamak.

  İÇ BARIŞ: Beynimizin ve vücudumuzun tek parça olduğu durum. Yaşanan her tecrübe için bu tecrübeyi yasamak isteyip istemediğimizi de kavramamızı sağlar.

  İÇ DİYALOG: Kendi kendimize yaptığımız iç konuşmalar. İç diyalogun çözemediğimiz sorunlar üzerinde yoğunlaşması halinde sorunlar artacaktır.

  İÇERİK: Yasadığımız tecrübeyi yaşamamızı sağlayanlar nedenler ve iç faktörler.

  İÇLEŞMEK: Dünyayi ve yaşadığımız tecrübeleri kendimizle barışık olarak kendi gözlerimizle görme hali.

  İNANÇ: Yaşadığımız herhangi bir durumun benzer bütün durumlar için genelleştirilmesi ve bu genelleştirmeye göre

  davranışlarımızı ve dünyamızı organize etmek, değerlerimize bağlı olarak yaratılır.

  İKİNCİL KAZANÇ: Yaşanan bir tecrübenin veya yapılan bir davranışın diğer mantik eşiklerini de etkilemesi ile sağlanan pozitif etki.

  İŞİTSEL: Dünyayı kavradığımız veya ifade ettiğimiz temsil sistemlerimizden biri. Önce işiterek dünyayı algılama veya ifade etme.

  KARAR: Herhangi bir davranışı yapmadan önce beynimizde yapılan işlemlerin sonucu.

  KAYNAK: Beynimizde, vücudumuzda varolan farkında olarak veya olmadan kullandığımız, geliştirebildiğimiz yetenekler bütünü.

  KOKUSAL: Dünyayı kavradığımız veya ifade ettiğimiz temsil sistemlerimizden biri.

  LİNGUİSTİK: Kullandığımız dili gramer, ses yapısı, mantıksal yapı ve semantik açıdan inceleyen bilim dalı.

  META PROGRAM: Yaşadığımız tecrübeye bağlı olarak beynimize aktarılan bilgi ve davranış zinciri.

  METAFOR: Hikayeler, anlatılmak istenen bir şeyin başka bir şekilde görsel, işitsel veya duygusal temsil sistemleri kullanılarak hikaye seklinde aktarılması.

  META MODEL: NLP modeli, kullandığımız dil, tecrübeler ve algılarımızda yarattığımız boşlukların doldurulmasına veya farkedilmesine yarayan model.

  MİM KOYMAK: Kendimizin veya iletişim kurduğumuz kişinin, o anda yaşadığı iyi bir ruhsal durumun kaydedilmesi için, herhangi bir duyu vasıtasıyla yaptığımız bilinçli hareket.

  MİMLEMEK: Mim koymak işleminin yapılması.

  MODELLEMEK: Davranışlarımızın altında ve derin yapıda varolan kodlamaların tespit edilmesi ve istenen duruma göre değiştirilmesi.

  NLP: Beynimiz duyularımız, davranışlarımız, kullandığımız dili bu faktörlerin insan yasamı üzerindeki etkilerini ve bağlı olarak insanı davranışsal olarak inceleyen modelleme modeli.

  ÖYKÜ: Hikaye. Aktarılmak istenen mesajın başka bir şekilde anlatılması, kıssadan hisse gibi.

  RUHSAL DURUM: Herhangi bir anda duygusal olarak vücudumuzda hissettiğimiz hareketler bütünü.

  SÖZSÜZ: İletişimde bulunduğumuz insana ses dışında kalan ve hareketlerle gönderdiğimiz mesajlar.

  STRATEJİ: Herhangi bir sorunu çözebilmek veya karar verebilmek için dünyayı algıladığımız temsil sistemleri sıralama modeli.
  TATSAL: Tatmak duyumuzla ilgili temsil sistemimiz.

  TAVIR: Yaşayacağımız bir tecrübe için, içinde bulunduğumuz ruhsal durumun bizi harekete geçirme biçimi.

  TECRÜBE: Yaşadığımız, başlangıcı ve sonu olan, iyi veya kötü olarak algılanan süreç.

  TEMSİL SİSTEMLERİ: Duyularımıza bağlı olarak beynimizde yaşadığımız tecrübe ve dünyanın algılanmasını sağlayan sistemler.

  TİTÇ: Test İşlet Test Çık. Karar verme sürecinde geçirdiğimiz işlemlerin bütününe ait model.

  YERLEŞTİRMEK: Herhangi bir programı veya iyi tecrübelerden biri ile ilgili ruhsal durumu mim koyarak yerleştirmek.
  YETERLİLİK: Yapabileceğimize ait geliştirdiğimiz inanç.

  YOKETMEK: Dış dünyadan duyularımıza ulaşan verilerin farklı algılanmasından dolayı, yaşanan tecrübenin içeriğinin ve bu içerik içinde duyularımıza ulaşan verilerden bazılarının yokedilmesi.

  YÜZEY YAPI: Farkında olduğumuz aklımızla algıladığımız yapı.

  ZAMAN ÇİZGİSİ: Geçmiş, gelecek ve bugünün ve zamanın birbirine bağlı şekilde beynimizdeki algılanma modeli.

  ZAMANDA: Zamanı algılama biçimimiz geçmiş gelecek ve o anın birlikte algılanması

  ZAMANLA: O an ve geleceğin algılanması, geçmişin algılanmayacak bir yerde organize edilmesi

  ZORUNLULUK: Yapma zorunluluğumuzu anlatan yardımcı fiiller, malı, meli,( yapmalıyım, gitmeliyim,)

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

  http://www.erenlp.com

  İlgili Linkler:

   

   

 • NLP'de Neden Biz?

  NLP Neuro Linguistic Programming  NLP Braingineering

  NLP konusunda uzun yıllardır çalışan kuruluşumuz, NLP konusunda yeni bilgi ve modeller üreterek, "istenen sonuç"un daha kolay ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Kişisel ve kurumsal bilgi aktarımlarımız, kişilerin ve çalışanların kaynaklarını kullanmaya başlamasını sağlamakta ve değişim sürecinin yönetilmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır.


   NLP ile 4 Saatte Kendinizi Değiştirin

  Tempo Dergisinin 21 Temmuz 1998 sayısı ile “4 Saatte Kendinizi Değiştirin” kapak haberi, çalışmalarımızla ilgili olarak işlenmiş ve NLP’nin Türkiye gündemine girmesini sağlamıştır. Bu ise Türkiye'de o güne kadar kişisel gelişim ve değişim süreçlerini bir daha eskisi gibi olmayacak şekilde değiştirmiştir. Bu gün NLP hayatın bir çok alanında, eğitimde, öğretimde, reklam metinlerinde, sunum yapan kişilerin davranışlarını ve cümlelerini kullanma biçiminde kullanılmaktadır.

  Hem önemsenen, hem tartışılan NLP hayatın bir çok alanında kullanıldığı gibi sorunların ortadan kaldırılmasında büyük hız ve kolaylık sağlamaktadır.

  NLP konusunda standardları belirleyen NLP Braingineering, yaptığı çalışmalarla, basın radyo ve televizyonda yoğun olarak yer almış NLP bilgilerinin geniş kitlelere aktarılmasını sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir.

  Modeller Kavramlar Stratejiler ve NLP

  O günden bu güne kadar yaptığımız çalışmalar NLP’ye olan katkılarımızla devam etmiştir.  İçeriksiz Düşünme Modeli, Elektrik Devre Modeli, Katı-Sıvı- Gaz Modeli, Mustafa Kemal Modeli, Eren Altıgeni ve benzeri modellerle ve Zihinsel Detoks, Kurumsal Detoks gibi kavramlarla istenen sonucun çok daha kısa zamanda gerçekleşmesini sağlayabilmektedir. Bu modeller kişisel (Zihinsel Detoks), kurumsal ve genel katılıma açık NLP'de Neden Biz?seminerlerimizde kullanılan bu bilgiler  kişilerin kendi davranışlarının nedenlerini anlayabilmesini kolaylaştırmaktadır.  Bu şekilde farkındalık sağlandıktan sonra kişi kendi kararı ile değişim süreçlerini başlatarak, kendi istediği sonuçlara doğru hareket etmeye başlamaktadır.

  NLP Bilgi Aktarımlarımız

  Bilgi aktarımı yaptığımız NLP seminerleri, kişisel, kurumsal bve genel katılıma açık olarak organize edilmektedir.

  NLP Değişim ve İletişim, NLP Satış ve İkna Teknikleri,

  NLP for Top Managers,

  NLP Kullanıcı,

  NLP Uygulayıcı,

  NLP Aktarıcı seminerleri

  ile bu aktarım yapılabildiği gibi, kuruma veya gruplara özel seminerlerde düzenlenebilmektedir.

  NLP ile Zihinsel Detoks

  seminerine  katılan kişiler kaynaklarına uygun hedeflerine kolaylıkla ulaşabilmektedir. Kişinin kaynakları ne kadar zenginse, hedefleri o kadar büyüyebilecektir.

  NLP Kullanıcı, NLP Uygulayıcı, NLP Aktarıcı seminerlerimiz ise genel katılıma açık seminerlerdir.  BU programlara katılan kişisel sertifika alabilmekte ve uzun dönemli birlikte bir çalışmaya başlamaktadır. Bu çalışmalara katılan kişilere  kendi çalışmalarında ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmeti sürekli olarak verilmeye devam etmektedir.

  Değişim ve NLP Tavrı

  NLP değişim konusunda çok boyutlu bilgilerin aktarıldığı bir alan.Tepe yöneticileri, çalışanlar ve insanlar farkında olmadan değişime direnç göstermektedir. Bulunduğumuz şartlarda ve konumlarda yaşamaya devam etmek. Ancak kaynaklar zenginleştirilmediğinde ve değişim farkedilmediğinde kişiler ve kurumlar farkında olmadan gelişmelerini yavaşlatabilecekler veya durdurabileceklerdir.  Sosyal medya ve internet hem kişisel ve hem de kurumsal alanlarda çok önemli değişimi hayatın içine akıtmadır. Değişime direnç olduğunda bir çok fırsat farkedilmemekte ve sonrasında kişiler biraz daha değişime dirençlerini arttırmaktadır.  Buna ait çok saydıa örenke verilebilir. NLP içeriksiz bir model ve hayata bakış ve tavır olduğunda varolan değişime direncin ortadan kalkmasını kolaylıkla sağlayabilir.

  NLP Teknikleri NLP Bilgileri

  Bugün eğitimde, politikada, iletişimde, satış ve pazarlamada NLP Tekniklleri kullanılmaktadır. NLP'nin modasının geçtiğini söyleyenler aslında kendilerinin ifade ettikleri veya yazdıkları bilgilerin NLP teknikleri ile incelenmesinden dolayı ortaya çıkacak sonuçlardan korktukları için NLP'ni öğrenilmesine engel koymaya çalışmalarından olsa gerektir. Bankacı olan NLP uzmanı olduğu söyleyip ben NLP'yi bırakıyorum diyen kişi daha sonra ODM (ödeme) modeli diye bir model ortaya atmaktadır. Bankacı olduğu için ODM'yi önemsediğinin farkında bile olmasa gerektir.  Neuro format, teheta healing, geçmiş yaşam terapisi, EFT, R2 ve spiritüel içeriklerde ve tarikatlarda NLP teknikleri kullanıldığı için öğrenilmesini istememek çok doğaldır. Zira NLP bilen kişilerin bu insanların aktardığı bilgileri yorumlaması ikna edilmelerini ve etkilenmelerini sorlaştıracaktır. Bu yüzden öğrenilmesini istememeleri de çok doğaldır. NLP konusunda negatif bilgi ifade eden veya yazan kişilerin NLP tekniklerini kullandıklarını farketmeniz çok kolay hale gelebilir.

  NLP Bilgileri kendimizi anlamaızı sağlar, insanı ve iletişimi anlamamızı sağlar, aktarılan bilgilerin içinde varolan virüsleri anlamamızı sağlar ve en önemlisi değişimi kendi kararlarımızla gerçekleştirmemizi sağlar.

  NLP'yi iletişimde kullanabiliriz, satışta kullanabiliriz, etkili sunum yapmakta kullanabiliriz, geleceğimizi planlamada ve hedeflerimize ulaşmada kullanabiliriz, yaptığımız işte bizi engelleyen durumların ortadan kaldırılması ile istediğimiz sonuçlara ulaşmada kullanabiliriz. İnsanın ve sözün olduğıu her alanda kullanılabilen NLP bunu üğrenen kişilerin kendilerini korumasını da sağlayabilmektedir.  İNANÇ, GÜVEN ve TAVIR NLP'nin temel konularından sayılabilir. Öğrenmeniz bu açılardan da yararlı olacaktır.

  NLP Eğitim Merkezi: NLP Braingineering

  Bu bilgilerin tümünün aktarılabildiği NLP Braingineering çalışmaları ve seminer programları konusunda detaylı bilgiyi 0216 464 1727 numaralı telefondan alabilirsiniz.

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

  http://www.erenlp.com

  İlgili Linkler:

   

 • NLP'yi Türkiye Gündemine getiren Tempo Dergisi Haberleri

  Tempo Dergisi Kapak Haberi 4 Saatte Kendinizi Değiştirin.

  Haberi Hazırlayan Nilüfer Kas,

  Görüşme Esra Tüzün

  Tempo Dergisi Yayın Yönetmeni: Muhittin Sirer

  DBR Genel Müdürü:  Neslihan Tokcan

  Tempo NLP Kapak Haberi

  Tempa NLP 4 Saatte Kendiniz Değiştirin

   

  tempo nlp kapak haberi

   

  Tempo NLP kapak haberi Cengiz Eren

   

  Tempo NLP Kapak Haberi Sayfa 4

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

  Http://www.erenlp.com

   

 • Üniversite'lerde NLP Eğitimi

  NLP Eğitimi ve ÜniversiteNLP Eğitimleri ve Üniversite

  Tempo Derdisi

  NLP Türkiye'de konuşulmaya başlandığında yıl 1998'di. Tempo dergisinin 21 Haziran sayısında kapak konusu olarak işlenmişti. 4 Saaate Kendinizi Değiştirin kapak konusu önemli başlangıcı haber veriyordu. Değişim süreçlerinin kolayca organize edilebileceğini, dil kullanımının önemini ve yaşanan tecrübelerin insan hayatındaki önemini anlatıyordu.

  NLP'yi Kim Getirdi

  Sonrasında ise NLP'yi "ben Türkiye'ye getirdim" tartışmaları oldu. "Vallahi ben getirdim", "Yok o getirmedi ben getirdim, ben getirdim ama beni kim se bilmed"i diyenler oldu. Herkes NLP Uzmanı olmaya çalıştı. Sonrasında ise NLP' Uygulayıcı ve Aktarıcı olmanın kolay bir şey olmadığını anlayıp, başka alanlara kaydılar. Kimi yaşam koçu oldu, kimi kuantumcu, kimi EFT'ci, kimi Reiki'ci oldu. Değal seleksiyon gerçekleşiyordu. Hatta bankacılık geçmişi olan bazıları ODM (ödeme) gibi modeller ürettiler.

  Hem de NLP'yi ilk ben Türkiye'ye getirdim ve ilk olarak ben bıraktım diyerek. Zaten Melik d-Duyar'dan kopyalayıp NLE gibi bir modelle ingilizce öğretmeye çalıştılar.

  Yaşam Koçu, EFT, NLP Uzmanı, Access Bars, Geçmiş Yaşam Terapisi, Aile Dizi  vb,

  Bu güne baktığımızda eğitim piyasasında bir sürü ünvanlı insanlar boy gösteriyor. Saymakla bitmez. Anlattıkları benlki kısa dönemli olarak işe yarıyor olabilir. Ancak uzun dönemde bir kaç hafta sonra eski modele dönen çok insan var ve sonrasında ise benim sorunlarım daha da büyük diyerek biraz daha umutsuzluğa kapılıyorlar.

  Copy Paste Kişisel Gelişim Kitapları

   Bu kadar kişisel gelişim kitabı yazılsa da – çoğu tercüme veya copy paste- ve bu kitaplar okunda da pek bir işe yaramıyor. Bir çok şey bildiğini düşünen ama bunu nasıl uygulayacağını bilemeyen insanların değişimi biraz daha zorlaşıyor.

  Kendi kimlik seviyesindeki bilgileri aktaran çok sayıda kişisel gelişimci var. Eski Ftullahcılar şimdi kendilerini gizlemeye çalışıyorlar. Ancak geçmiş internette çok yerde kendini gösteriyor. Bir kişinin yazdıklarına baktığınızda, o kişi hakkında çok önemli bilgileri öğrenebilirsiniz.NLP'nin linguistik bilgileri bunu kolaylıkla sağlıyor. Bir cümleden yola çıkarak kişinin zihnindek yapı kolaylıkla çözülebilir.

  Universite ve NLP Eğitimleri

  Şimdi ise üniversitelerde Sürekli Eğitim Merkezleri yoğun olarak açılıyor. Öğretim görevlilerine maddi katkıda bulunabilmek. Özellikle özel üniversiteler bu alanda maddi bir kazanç olabileceğini düşünerek SEM'lerde eğitim vermeye devam ediyor.Türkiye'de bugün iki sektör önem kazanmış durumda. Bunlardan bir özel okullar ve özel üniversiteler, diğeri ise sağlık sektörü ve hastaneler. Hem üniversitelerin ve hem de hastanelerin büyüme hızına bakılırsa ikisi de çok karlı sayılabilir.

  Bir de üniversitelerde açılan NLP eğitimleri olduğunu google reklamlarından görüyoruz. Ancak burada üniversiteler kendi elemanlarını yeteiştirmek ve bu kişilerle eğitim vermek yerine, dışarıdan şirketlerle anlaşıp (outsourcing) anlaştıkları şirketin elemanları ile eğitim veriyor. Şirket içinde üniversite çatısı altında görünür olmak kurumsal kimliklerine yarar sağlıyor. Özel niversitelerin bunu yapma nedeni para kazanmak. Eğitim şirketinin de bu şekilde hem para kazanması ve hem de kurumsal kimliğine katkısı ile bu organizasyon gerçekleştiriliyor.

  Ancak verilen eğitim kalitesinin nasıl olduğunu bilebilmek mümkün değil. Bu kişilerin yazdıklarına ve söylediklerine dikkatli olarak bakıldığında konu daha açıklık kazanabilir. İlk olarak benim kullandığım “NLP Kullanıcı”, NLP Uygulayıcı” ve “NLP Aktarıcı” kelimeleri eğitim piyasasında karşılık bulmuş durumda.

  NLP Eğitimi

  NLP eğitimi alırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, aldığınız eğitim sizin hayatınızda ve davranışlarınızda bir değişim ortaya çıkarıyor mu? Davranışlarınız ve iletişiminizde faydalı sonuçlar ortaya çıkarıyor m? Dil kullanımızın önemini ve cümlelerin Linguistik dalının Gramatik, Pragmatik, Semantik yapısı hakkında kullanabileceğiniz bilgileri aktarıyor mu? Kendi kararlarınızla hayatınızı yönetmenizi sağlıyor mu? Beynimizin nasıl çalıştığı ve bağlantıları nasıl kurduğu, çağrışımların nasıl oluştuğu konusunda anlaşılabilir bilgiler veriyor mu? Bunlardan biri bile eksik ise, aldığınız eğitim çok fazla işe yaramayacaktır. Uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip olabilir ama NLP konusunda çok fazla bir şey öğrenmeden eğitiminizi tamamlayabilirsiniz.

  NLP Kullanıcı ( NLP Practitioner ):

  Kişiye NLP bilgilerini aktarırken, kendi zihninin temizliğini de saylayabilmelidir. Aynı zamanda kişinin kendi stratejilerinin nasıl oluştuğunu farkettirmeli ve kendi kararları ile hayatını yönetmeye başlamasını sağlamalıdır.

  NLP Uygulayıcı ( NLP Master Practitioner ) :

  NLP tekniklerini kullanmaya başlayıp, karşısındaki insanın söz ve davranışlarından “içeriksiz” sonuçlar ve stratejilerini farkettirebilmelidir. Aynı zamanda bu stratejileri yaratan tecrübelere ait duyguların zihinde etkisiz hale getirilmesidir.

  NLP Aktarıcı ( NLP Trainer )

  Kendi kaynakları ile birleştirdiği NLP bilgilerini ve NLP tekniklerini doğru modellenmiş cümle yapısı ile aktarabilmesini sağlayacak eğitirimdir. Bilgi zincirleri, dil yapısı, değişim süreçleri gibi bilgileri, kendi uygulamalarından elde ettiği sonuçları aktarabildiğinde NLP Trainer olmaya doğru ilerliyor demektir.

  NLP: Neuro Linguistic Programming, Nörö Linguistik Programlama

  Duyular, duygular, kullanılan dil ve davranışlar arasındaki bağlantıları inceleyen ve bağlantıların yeniden kurulması ile kişinin kaynaklarına uygn değişimi ortaya çıkaran bir teknikler bütünüdür. Bir tedavi ve terapi değildir.

  Tedavi için doktora, değişim için bize gidiniz.

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

  http://www.erenlp.com

  :İlgili Linkler:

   

TOP