nlp eğitimi

 

 • Kişisel NLP Semineri ve Zihinsel Detoks

  bulutkucuk.jpgZihinsel Detoks Kişisel NLP Semineri

   
  Zihinsel Detoks Semineri kişisel bir bilgi aktarımıdır. Cengiz Eren tarafından aktarılan bilgiler  kişinin kaynaklarını zengin olarak kullanmaya başlamasını sağlamakta ve hayatın yönetilmesini kolaylaştırmaktadır.

  Bu programımıza yöneticiler, yaratıcı unsurları yoğun olarak kullananlar, hem iş hayatında ve hem de kişisel olarak istediklerine ve kaynaklarına uygun sonuçlara kolayca ulaşabilirler.  Ayrıca deprem korkusu, uçak korkusu, panik atak, kekemelik, sınav stresi ve benzeri korku ve tedirginliklerin yaşandığı durumlarda da sorunların ortadan kalkmasını sağlayabilmektedir. Bilgi ve randevu için 0216 464 17 27 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

  NLP Seminer Konuları:

   
  Duyular, algılar, beynimizin çalışması, dil ve bağlantılar, tecrübeler ve sonuçları, önermelerin yönetilmesi,  temsil sistemleri, bilginin davranışlara aktarılması, yaptıklarımız ve yapamadıklarımız, sebep sonuç arasındaki bağlantılar, su modeli, tecrübelerin ve bilginin yarattığı sınırlar, karar stratejileri ve süreçleri, kötü tecrübelerin etkisinin kaldırılması, geleceğin planlanması, istenen sonuçlar ve geleceğin kaynaklara uygun olarak planlanması ve kaynakların zenginleştirilmesi,

   

   • Neden NLP İLe Zihinsel Detoks seminerine katılmalısınız?


   • Farkında olmadan ya da farkında olarak oluşan ve sizi engelleyen sınırların ortadan kalkmasını,

        

   • Verdiğiniz kararları uygulamaya başlayıp hemen harekete geçmeyi,

        

   • Düşünmeden verdiğiniz "evet" cevaplarının kişisel özgürlük alanlarınızda yarattığı sorunlardan kurtulmayı,

        

   • Yaşadığınız korku ve tedirginlikleri  kendinizi koruyamadığında beyninizin sizi korumak için oluşturduğunu,

       

   • Geçmişte yaşadığınız tecrübelerin farkında olmadığınız önemli sonuçlar ortaya çıkardığını,

        

   • Beynimizin içeriksiz düşündüğünü ve "içeriksiz" düşünmenin ne anlama geldiğini,

       

   • Değişime direncin varoluş nedenini ve nasıl ortadan kaldırılabileceğini,

               

   • Geleceğinizi kaynaklarınıza uygun olarak planladığınızda bu sonuçlara kolayca ulaşabileceğinizi,

       

  • İşiniz ve özel hayatınızda NLP Bilgilerini "acı çekmeden yaşamanın size acı vermeyeceğini" öğrenmek istiyorsanız, bu seminere randevu alarak katılmanız düşündüğünüzden daha çok yarar sağlayacaktır.
  • Uçak korkusu, Deprem korkusu, (ÖSS, OKS) Sınav Korkusu, yaşanan Panik Atak Benzeri durumların ortadan kaldırılması, Topluluk önünde ya da Televizyonda yaşanan korkuların giderilmesi  kolaylıkla sağlanabilmektedir.  
    • Seminer  Bayar Cad. Gülbahar Sok. No: 10 Demirkaya Apt. D.1 Kozyatağı, İstanbul adresimizde verilmektedir.

                                Whatsapp Randevu


  • Ücret: 2.500 YTL + KDV 
  • İşiniz ve özel hayatınızda NLP Bilgilerini öğrenmek istiyorsanız,bu seminere randevu alarak katılmanız düşündüğünüzden daha çok yarar sağlayacaktır.

   

 • NLP Danışmanlık Hizmetlerimiz 4

  NLP Danışmanlık hizmetlerimizMedyaya aktarılacak bilgilerin ve yazılı metinlerin düzenlenmesi

  Televizyonda ve basın toplantısında aktarılacak bilgilerin yapılandırılması ve mesaj zincirlerinin oluşturulması önemlidir.

  Basın toplantılarında aktarılacak bilgiler kadar, gelen soruların nasıl cevaplandırılması ve bu cevaplarda NLP tekniklerin kullanılması, basın toplantısı sonunda ortaya çıkacak haberin oluşturulmasını istenen şekilde ortaya çıkarabilir.

  Basında yayınlanan bilgi ve haberlerin kurum kültürüne uygun olması, hata yapılmamasını gerektirmektedir.

  Aynı şekilde televizyon yayınları da çoğunlukla youtube.com'a aktarıldığı için aynı öneme haizdir.

  Aktarılacak bilgiler kadar, sözcünün ya da kurum adına konuşan kişi ve kişilerin NLP sunum tekniklerini bilmesi, ses tonu kullanımı, doğru yerde yapılması gereken vurgular, istenen mesajların aktarılmasını sonucunu sağlayacaktır.

  Bu yüzden Nlp sunum tekniklerinin tepe yönetimine ve sözcülere aktarılması, aynı zamanda daha önce yapılan kayıtlı yayınların incelenmesi ile ilgili raporlar hazırlanabilir. NLP danışmanlık hizmetlerimizden bu anlamda da yararlanabilirsiniz.

  Danışmanlık Hizmetleri

  Danışmanlık hizmetleri 2 

  Danışmanlık Hizmetleri 3

  Danışmanlık hizmetleri 4

  facebook.com/cengiz.eren

  twitter.com/cengiz_eren

   

   

 • NLP Eğitimi ve Eğitim Merkezi

  NLP Eğitimi

  NLP Eğitimi gerçekten önemli. Zira duyular, duygular ve kullanılan dil arasındaki bağlantıların nasıl oluştuğunu ve burada oluşan programların nasıl işlediğini bize gösterebiliyor.

  Bugün kullanılan sunum tekniklerinde, politikada, reklamlarda NLP teknikleri yoğun şekilde kullanılıyor. Pazarlamada ise Neuro Marketing adı verilen yapı da NLP tekniklerinin ve bilgilerinin bir başka alanda kullanımına örnek sayılabilir. Tiyatroda, dizilerde, yazılarda da NLP tekniklerini bulabilmek mümkün. Bazı kişiler bilerek, bazı kişiler ise farkında olmadan ve bilerek  bu teknikleri uyguluyor.

  Neden NLP Eğitimi?

  NLP eğitimi almak iki açıdan önemli.  Birincisi bu teknikleri kullanarak istediğimiz mesajları karşı tarafa aktarabilir ve istenen sonucu sağlayabiliriz. Ancak burada insanları manipüle etmek için bu teknikler kullanıldığında istenen sonuç kısa bir süre sonra ortaya çıkmayacak ve kişiler manipüle edildiğini anlayacaklardır. İkincisi ise aktarılan bilgilerin ne olduğunu farkedebilmemizi sağlamak için NLP Bilgileri ve teknikleri öğrenilmelidir.

   NLP Dil ve Linguistik

  Duygular önemli ancak duygular kadar dil kullanımı da önemli. Çoğu NLP eğitimlerinde NLP eğitimi verdiklerini söyleyen kişiler dil kullanımının öneminden haberdar olmadıkları için, bol miktarda metafor ve dış dil kullanabilmektedir.  Metafor kullanımı anlatılmak istenen bir durumu açık olarak anlatmak yerine bir cisim veya durum kullanarak anlatılmasıdır. Atın Ölümü Arpadan Olsun cümlesi metafor içermekmektedir.  Neden çok içiyorsun sorusuna sana ne cevabı veremeyen kişi yukarıdaki cümleyi kullanmaktadır. Ancak farkedilmesi gereken bu cümleyi kullanan kişi kendisini at olarak ifade ettiği için hayatında da sırtına binen bir sürücüye hep ihtiyaç duyacaktır.

  Dış Dil (external language) ve NLP

  Dış Dil ise başkalarının söylediği sözlerin kullanılmasıdır.  Diş dil ile aktarılan bilgilerde bunun ilk söyleyen insanın zihnindeki kalıplar ve virüs diyebileceğimiz yapı zihnimize aktarılmakta ve bizi farkında olmadan etkilemektedir.  Düşünüyorum öyleyse varım cümlesini doğru kabul ettiğimiz anda bizde varolmak için düşünmeye başlamamız kaçınılmaz olacaktır. Halbuki bunun söyleyenin bir düşünür olduğu hiç aklımıza gelmemektedir.  Zira söyleyen düşünür düşünmek, yazmak ve bilgi üretmek zorundadır. Bunu yapmadığı zaman varoluşu etkilenecektir. Biz düşünür olmayıp düşünmeye başladığımızda harekete geçmemiz zorlaşacak ve daha kolay yonetilmeye başlamamız mümkün olacaktır. O zaman bu dış dili değiştirmemiz yerinde olur. Gülüyorum öyleyse varım, çalışıyorum öyleyse varım gibi. Bu değiştirdiğimizde düşünürün sınırlamasında içeriğinden kurtulmuş olmamız, yaratıcılığımızı arttıracak ve harekete geçmemiz kolaylaşacaktır.

  NLP Eğitimi Ne Vermelidir?

  NLP Eğitimi alan bir kişi hem kendi davranışlarını ve hem de başkasının davranışlarında varolan programı farketmeli ve en önemlisi onun dil ile aktardıklarının altında yatan anlamları da anlayabilmelidir.  Bu da hem zihinsel süreçler ve hem de Lİnguistik biliminin Gramatik, pragmatik ve semantik dalları ile bilgi sahibi olmasını gerektirmektedir. Bu yüzden NLP alan bir kişi hem yaşanan tecrübeleri ve hem de kendisine aktarılan bilgileri "İÇERİKSİZ" olarak kavrayabilmeli ve bilgiye karşı yorum yapabilmelidir. Buna bilgiye karşı tavır koymak diyebiliriz.

  NLP Eğitimi hem sizhinsel süreçlerde ve hem de bilgi düzeyinde bir tavır ortaya çıkarabilmelidir. Aktarılan bilgilerle ortaya bir tavır çıkmıyorsa,  sorun bilgi aktarılan kişide değil, bilgi aktaran bu konuda NLP uzmanı olduğunu söyleyen kişidedir. Bugün çok sayıda kişi bilinçaltı temizliği, neuro-fomat, EFT, Reiki, ODM (ödeme modeli),geçmiş yaşam terapisi, aile dizimi ve benzeri çok sayıda eğitimler verdiği halde kişiler yaşadıkları sorundan kurtulamamakta ve kendi sorunlarının daha büyük olduğunu düşünerek sorunlarının  büyümesini sağlamaktadır.

  O zaman kısaca ifade etmek gerekirse NLP Eğitimi bir tavır ortaya çıkarmalı ve kişinin kendi kararları ile hayatını yönetmeye başlamasını sağlamalıdır. Değişimin çok kısa zamanda ortaya çıkmadığı bir eğitim NLP Eğitimi değildir, diyebiliriz.Bunun sağlamıyorsa, kabul edin, affedin, geride bırakın gibi bilgiler hem NLP Eğitimi değildir ve hem de bir işe yaramamaktadır.

  NLP eğitimi kişisel özgürlüğü arttırması kadar kişinin kendisini korumasını sağlayabilecek, HAYIR demek ve KARAR vermeyi de aktarabilmelidir. Kişinin hayatında yaşadığı sorunların temelinde karar verememesi olduğunu görmekteyiz.  NLP eğitimlerinde aktarılan bilgiler davranışlara aktarılmadığında da pek bir işe yaramamaktadır.  Arşimet kanununu bilen ve denizde boğulan insanlar bilgiyi davranışlarına aktaramadıkları ve korktukları için boğulmaktadır.  Fizik bilimini öğrenen ama gaza acımasızsa basan insanların kolaylıkla trafik kazası yaptıkları gibi.

  Davranışlara aktaramadığımız bilgileri öğrenmemize gerek yok. 

  NLP Eğitimleri bilginin davranışlara aktarılması kadar yaşanan tecrübelerde ortaya çıkan ve farkında olmadan kullanılan stratejilerin ne olduğunu da göstermelidir.  Bu ise yukarıda ifade edildiği gibi, İÇERİKSİZ düşünebilmekle mümkündür.

  NLP konusundaki bilgi ve Teknikleri öğrenebilmek, davranışlarınıza aktararak kullanabilmek için NLP Brainginering NLP Eğitim merkezimizi arayabilirsiniz.

  Tedavi için doktora, değişim için bize gidebilirsiniz.

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

  http://www.erenlp.com

  İlgili Linkler:

   

 • NLP ile Zihinsel Detoks

  zihinsel detoks, nlp semineri

  NLP İle Zihinsel Detoks

  NLP, Duyular, duygular, kullanılan dil ve davranışlar arasındaki bağlantıları inceler.  Kullanılan NLP teknikleri ise istenen sonuçların ortaya çıkmasını sağlar. NLP Uzmanı ve Eğitmeni Cengiz Eren tarafından aktarılan NLP Teknikleri ve NLP Bilgileri  Kişisel ve Kurumsal Seminerlere katılanların kaynaklarını kullanmasını sağlamaktadır.

   

   NLP ile Zihinsel Detoks. Kavram olarak copyrigth'ı NLP Uzmanı ve Eğitmeni Cengiz Eren'e ait bu kavram ve aktarılan bilgiler, kişinin kendi kaynaklarını kullanmasını sağlmakta ve kaynaklarına uygun sonuçlar almasını ortaya çıkartmaktadır. Bu site dışında gördüğünüz Zihinsel Detoks kelimeleri bu kavramla alakası olmayıp, kopyalandığını göstermektedir.

   

  NLP ile Zihinsel Detoks Programına ait bilgileri makalenin tamamını okuyarak öğrenebilir, randevu alabilir ve bilgi aktarımına katılabilirsiniz.

   

 • NLP Tanımları, Sık Sorulan Sorular ve Terimleri

  nlp nedir, cengiz erenNLP Nedir, Nasıl Uygulanır?

  NLP Neuro Linguistic Programming kelimelerinin birinci harflerinden meydana gelmiştir. Richard Bandler John Grinder tarafından, geçmiş bilgi kaynaklarının birleştirilmesinden ortaya çıkan bir modelleme tekniğidir. İnsanda varolan iki temel korku dışında bütün korkular, algılar ve ifadeler değiştirilebilir. İki temel korkunun hangisi olduğunu merak ediyor gibisiniz.

   

  Neuro: Beynimizi ve duyularımızı ifade etmektedir. Yaşadığımız tecrübeleri 5 duyumuzla algılayıp proses eder ve filtrelerden geçirip beynimize yerleştirirken yeniden anlamlandırırız.

   

  Linguistic: Kullandığımız dil ve davranışlar, beynimizde yeniden anlamlandırdığımız tecrübelere ait bilgilerdir. Bu ifadelerin gerçekle bağlantısının azaldığı noktalarda, yaşadığımız dünyamızda sorunlarımızda artmaya başlar.Dil ve sözsüz iletişimimiz, beynimizde kodlanarak anlam verilen derin yapımızdaki programların ifadelendirilmesidir.

   

  Programming: Algı ve ifadelerimiz arasındaki bağlantıların neler olduğu bulunabilir. Bu programı ne olduğunu farkedip, istediğimiz şekilde değiştirdiğimizde, istediklerimize düşündüğümüden daha kısa zamanda ulaşabiliriz. Bu değişimin algılarda, kullandığımız dil ve davranışlarda bütünlük içinde değiştirilmesi gerekmektedir.Her davranışımızın temelinde derin yapıdaki kodlamaları ifade eden geri besleme sürekli olarak yapılmaktadır..

  Bu çerçeve içinde ve dışında kalan bütün davranışlarımız modellenebilir, öğretilebilir ve değiştirilebilir. Hangi konuda nelerin işe yarayabileceği ise öğrenilmiş bilgilerin davranışlara aktarılması ile mümkün olabilmektedir. Bunun içinde öğrenmek, uygulamak ve bilginin farkında olmadığımız yeterlilik düzeyinde kullanılabilir olması gerekmektedir.

  nlp nedir, cengiz eren, erenlpNLP Önermeleri

  Her insanda ihtiyacı olan bütün kaynaklar mevcuttur.

  Her davranışımızı altında pozitif bir neden vardır, pozitif nedenlerle yaptığımız davranışlar pozitif sonuç vermiyorsa, değişim gereklidir.

  İletişimimizin anlamı aldığımız cevapta saklıdır.

  İstediğinize, istediğiniz yöntemlerle ulaşamadıysanız, değiştirin.

  NLP sonuçlara değil, nasıl gerçekleştiği sorusunu cevaplamaya çalışır.

  Her insan değerlidir.

  Harita bölge değildir, bölge de o an ile duyguları ifade edemeyebilir.

  Eğer bir kişi birşey yapıyorsa, herkes öğrenebilir.

  Her sistemde, en esnek olan, en çok etki sağlar.

  Biri bize küfrediyorsa bunun sorumlusu biziz.

  Dünyamızı kontrol edemediğimizde, kontrolümüzü kaybeder ve sinirleniriz.

   Aktarılan bilgi içinde o kişiye ait içerikler temizlenmeden kullanılması, hiçbir yarar sağlamayabilir.

   Bilgi içeriksiz öğrenildiğinde sorun kalmayacaktır.

   İçeriksiz Düşünme modeli ve bilgi davranışlara aktarılmadığında yarar sağlamaz.

   Hayatı yönetmek fiillerle ifade edildiğinde çok kolaylaşabilir.

   Değişim siz değişimin farkında olmadığınızda gerçekleşmiş olacaktır.

   Zihin temiz olmadıktan sonra, ne öğrenilirse öğrenilsin, değişim gerçekleşmez.

   Her insanın beynindeki sistem düzgün çalışmaktadır, sorun içeriye aktarılan duygular ve sınırlayan bilgilerdedir.

  Duyular, Duygular, Kullanılan dil ve davranışlar arasındaki bağlantıların farkedilmesi ve bu bağlantıların kişinin kendi isteğiyle, kaynaklarına uygun olarak, kişinin fırsat ve seçeneklerini arttırabilecek şekilde yeniden organize edilmesini sağlayan teknikler bütünüdür. Algılar, ifade edilen kelime ve cümleler, yapılan davranışlar beynimizde varolan bilgilerin dışarıya aktarılmasıdır.

   Geçmişte öğrenilen bilgiler ve yaşadığımız tecrübelerden elde edilen sonuçlar, prensipler, önyargılar kendimizi korumak için oluşturduğumuz ve ancak fırsat ve seçeneklerimizi azaltan ve gerçek tünelimizi daraltan bir sistematik yapı oluşturmuş ise NLP bu sınırların neler olduğunu ve bunlardan nasıl kurtulabileceğimizi göstermektedir. NLP bilgileri NLP teknikleri ile aktarılarak istenen sonuca çok kısa zamanda, acı çekmeden, çok çalışmadan ulaşılabilir. Kendi yaşadığınız dünyayı ve yaşadığınız dünyadaki her anı yönetebilseniz, hiç sinirlenir misiniz?

  nlp nedir, erenlp, cengiz erenDeğişim Süreçleri ve NLP

   

  NLP teknikleri ile değişim çok kısa zamanda gerçekleştirilebilmektedir. Kişinin farkında olmadığı kaynaklarını kullanmaya başlaması ile değişim bilgi aktarma sırasında bile gerçekleşebilmektedir. "4 Saatte Kendinizi Değiştirin" kapak Konulu Tempo dergisi haberi ve aynı isimle yazdığımız ve Tempo Dergisi ile ücretsiz verilen kitap sayesinde, değişimin çok kısa zamanda gerçekleşebileceği gösterilmiştir. Bu slogan bir çok kişi tarafından kullanılmış ve Türkiye'deki NLP uygulamaları konusunda bir standardı oluşturmuştur. Fakat 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan deprem, bu değişimin 45 saniyede bile gerçekleşebileceğini göstermiştir. Değişimi hangi içeriklerde ve ne amaçla yaşamak istediğinizi, hangi hedeflere ne zaman ve kiminle ulaşmak istediğinize karar vermeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. NLP ile Zihinsel detoks programımız çok boyutlu bilgi aktarımı ile sorunların kolaylıkla ortadan kalkmasını sağlayabilmektedir.

  nlp nedir, erenlp, değişim, cengiz erenTecrübeler ve Stratejiler

  Hayatın içinde bir çok tecrübeler yaşamakta ve bu tecrübeleri yaşadıktan sonra anlamlandırmaktayız. Bazı tecrübeler iyi, bazı tecrübeler kötü olarak anlamlandırılmakta ve bu sonuçlar içeriğe bağlı olmadan genelleştirilmektedir. İyi tecrübeler üzerinde çok falz durulmadığı halde, kötü tecrübeler   üzerinde düşünülmekte, konuşulmakta ve anlatılmakta, duygunun sistemdeki etkisi artttırılmaktadır. Çok sorun dinleyenlerin ve anlatanların sorunlarının da artması normal sayılmalıdır.

  Bu beynimizdeki dünya ile gerçek dünya arasında fark yaratmakta ve bu fark büyüdüğünde sorunlarımızda artmaktadır. NLP ile yaşadığımız tecrübeler ve dış dünyadan bize ulaşan bilgiler farklı bir bakış açısıyla yeniden değerlendirilmekte, fırsat ve seçeneklerimizi arttıracak biçimde yeniden modellenmektedir. Buradaki önemli nokta "İçeriksiz Model"in kavranması ve beynimizin nasıl çalıştığını farketmemizdir. Bu bilgiler kişisel görüşmelerle ve seminerlerle kolayca aktarılabilmektedir.

  Çok küçük yaşlarda yaşanan ve daha sonra da aktive olan kötü tecrübelerin oluşturduğu stratejiler kullanılmaya başladıktan sonra, sarmal çevrim giderek artan şekilde tekrarlanmaktadır.  Bu tecrübelerin etkileri Zihinsel Detoks programımızla kolaylıkla ortada kalkmaktadır.

  nlp nedir, erenlp, değişim, cengiz erenNLP Kullanım Alanları

   

  NLP hayatimizin her içeriğinde ve her anında kullanılabilir. Işimizde, (stratejiler, doğru karar verme, motivasyon, satış, prezentasyon) özel hayatımızda (eşimizle, çocuğumuzla, dostlarımızla ve dünya ile iletişimde, çocuk yetiştirmede, kolay öğrenmede, her seviyede iletişimde, kişisel karar vermede, kendi kendinizi kendi modelimize uygun olarak motive etmede, fobilerin ve korkuların ortadan kaldırılmasında, cinsellikte ve hatta hastalıkların iyileştirilmesinde) daha doğrusu insan olan her yerde ve insan yaşadığı dünyayı yönetmesine ihtiyaç olan her durumda kullanılabilinir.. İşletmelerde ise yönetimde, iletişimde, yaratıcılığın arttırılmasında, karar vermede, motivasyonda, satışta, ikna tekniklerinde, öğrenen organizasyonların geliştirilmesi gibi çok farklı içeriklerde kullanılabilir.

  NLP’de kaynaklarimiz ne anlama gelmektedir?nlp nedir, erenlp, değişim, cengiz eren

   

  Beynimizde ve vücudumuzda varolan, farkında olduğumuz ve olmadığımız kaynaklar ifade edilmektedir. Yaşadığımız her tecrübe, davranışlarımıza aktardığımız her bilgi birer kaynaktır. İngilizce bilmeniz bir kaynak, bilgisayar kullanmanız bir kaynak, eğitim görmüş olmanız bir kaynak, bilgisayar kullanmanız farkında olduğumuz kaynaklar için örnek verilebilir. Farkında olmadığımız kaynaklar ise genlerimizde varolan bilmediğimiz kaynaklardır. Farkında olmadığımız kaynakların kullanılabilmesi için dış dünyadan çok zengin bilgi almamız, bu bilgileri davranış seviyesinde kendimizi iyi hissederek kullanmaya başlamamız, farkında olmadığımız kaynakların kullanılabilmesini sağlamaktadır.

  nlp nedir, erenlp, değişim, cengiz erenNLP nasıl öğrenilebilir?

  NLP en kolay şekilde birçok şekilde öğrenilebilir. Kitap okuyarak NLP bilgilerini öğrenebilir ama bunları davranışlarınıza aktarmakta zorlanabilirsiniz. İnanç seviyelerinizde (yaptıklarınız ve yapamadıklarınız) değişiklik yapmadan istediğiniz değişimlerin gerçekleşmesi kolay olmamaktadır. Bu değişimin zorluğundan değil sizin beyninizde varolan programın değişime gösterdiği dirençten kaynaklanmaktadır. Bu zorluk NLP seminerleri doğrudan davranışlarınıza aktarılan bilgiler ve uygulamalarla aşılmakta, farkında olarak ve farkında olmadan yapılan bilgi aktarımı ile öğrenme süreci de hızlandırılmaktadır. Bu yüzden NLP hakkında bilgi vermek ve NLP'yi kişilerin kendi kaynaklarına ulaştırarak istedikleri değişimleri arasında sağlamalarını sağlamak arasında ne kadar fark olabileceğini siz düşünün. NLP egitimi verecek kişinin gerekli eğitimden geçmiş, farkında olduğu ve olmadığı kaynakları zengin, kendi hayatında yaşadığı sorunları farkında olarak çözebilmiş, başarıyı ya da başarısızlığı önemsemeyen ve NLP'yi kendi hayatındaki her içerikte farkında olmadan kullanabilen kişiler olması gerekmektedir. Bu süreç seminerler sırasında da devam etmeli, bilgi aktarımının NLP tekniklerine uygun ve ihtiyaç duyulan stratejilerle oluşturulması da gerekmektedir. NLP eğitimi verdiğini söyleyen kişiler, kim olurlarsa olsunlar, herhangi bir seviyede kendilerine ait inanç veya kimlik seviyelerinden bilgi aktarıyorlarsa veya hayatınızı yönetmeniz için reçete veriyorlarsa çok dikkatli olunması gereği ortaya çıkar.

  Bilgi aktaran kişiler farkında olarak veya farkında olmadan bilgiyi içeriksiz aktarmak yerine kendi önemsediği içeriklerde aktarmakta ve böylece değişimin ortaya çıkmasını engellemektedirler. Değişim ortaya çıkmadığında ise, sorun bende  değil sizde diyerek, bilgi alan kişinin seçeneklerini biraz daha sınırlamaktadırlar.

  Bu yüzden kişinin kendisini gerektiğinde bilgi dende koruması önemli sayılmalıdır.

  NLP Kinlp nedir, erenlp, değişim, cengiz erenşisel Değişim Modeli

  Kişisel Değişim Modeli NLP teknikleri kullanılarak kisisel seminer veya uygulamalı seminerlerle aktarılmaktadır.. Kişinin kendi modelini ve kaynaklarını farketmesi, bu modelde yapması gereken değişikliklere karar vererek, yeni modeller üretmeye başlaması ve bilginin davranışlara aktarılması ile, fırsat ve seçeneklerinin kendi önermeleriyle arttırılması sağlanmaktadır. Sonuçlar kişinin kendi kaynaklarına ulaşabilmesine, kaynaklarının zenginliğine bağlı olmasına rağmen pozitiftir ve davranışsal değişimler hemen ortaya çıkmaktadır. Ortaya attığımız '4 Saatte Kendinizi Değiştirin' sloganını kendileri üretmekte zorlandıkları için copy paste yaparak kullananlar, bunu da gerçekleştiremedikleri için daha da zor duruma düşmektedirler.

  nlp nedir, erenlp, değişim, cengiz erenNLP ve modelleme ne demektir?

  NLP içeriksiz modellerin hangi içeriklerle doldurulduğuna bakarak modeli algılamakta ve daha sonra bunların ne şekilde yeniden modellenebileceğini ortaya koymaktadır. Bu modeller özellikle şirketlerde tepe yöneticisinin değişmesi sırasında sarsıntı olmaması için geçmiş yönetici modeli, gelecek yöneticiye aktarılmakta ve belirli bir süre sonra yeni modeline geçisi sağlanmaktadır. Bu 3-6 ay arasında ayrılacak tepe yöneticisinin incelenmesi sonucunda yapılabilmektedir. Varolan modelde algılar, temsili sistem kullanımları, kelime ve cümleleri kullanması ile davranışları çözümlenmekte ve modellenmekte ve yeni yöneticiye aktarılmaktadır. Kişisel seviyede ise modelleme temsili sistem kullanımları ile kelimeleri cümleleri ve bunların içeriğe bağlı olarak nasıl değiştirildiğini farkederek modelleme yapılmaktadır. Kendi modeliniz nedir? Hangi İçerikte hangi temsili sisteminizi kullanıyorsunuz sorularına vereceğiniz cevaplar, modelini kendi istediğiniz şekilde değiştirmenize de bir basamak olabilir. Bu modelin kendi istediğiniz şekilde değiştirilmesi ve hem hayata karşı ve hem de size ulaşan negatif önermelere karşı bir tavrı koyabildiğinizde sorunlarınızı, kolayca çözebilme noktasına büyük bir kolaylıkla gelebilirsiniz.

  nlp nedir, erenlp, değişim, cengiz erenNLP'nin Türkiye'deki durumu nedir?

   

  Tempo dergisinde yayınlanan '4 Saatte kendiniz Değiştirin' kapak haberi  ile Türkiye gündemine giren NLP, o günden sonra hem kişilerin ve hem de bunu uygulayıcı olarak kullanmak isteyen insanların ilgilerini çekmiş, giderek daha fazla konuşulur hale gelmiştir. Uygulayıcı olmaya soyunanlar NLP'nin içeriğini kendi ihtiyaçları olan içeriklerle doldurmaya başlamışlar ve bu da bir takım sorunların ortaya çıkmasını sağlamıştır.

  Bu konuda bir çok kitap yayınlanmış ve daha çok okunur hale gelmiştir. NLP'yi sadece maddi kazanç için kullanmaya çalışanlar, başarı ve etki alanlarının büyümesi için kullananlar, sonuçta bunun bir kısmını gerçekleştirdikleri halde, büyük bir boşluğa da düşmüşler ve başkalarının sözlerini cümlelerinin ve fikirlerini kullanmaya devam etmek zorunda kalmışlardır. "Başarı", "Mükemmellik" ve bunun gibi "nominalizasyonların" kullanılması, bunu kullanan kişilerin ihtiyacı olan içerikleri ifade etmektedir. Ancak bilinmesi gereken odur ki ve sonuçlarda bunu göstermektedir, yaşadığımız coğrafya içinde çok önemli kaynaklara sahibiz.

  Öyle ki NLP'yi modelleyen kişilerden de daha çok geçmiş zengin kaynağa ve gelişmiş insana sahibiz. Bu kaynakları da kullanmaya başladığımızda kendimiz kolayca gelişebildiği gibi toplumsal olarak yaşadığımız sorunlardan, krizlerden de kolayca kurtulabilir, bu krizlerin hiç ortaya çıkmamasını sağlayabiliriz. Bunu yapabilmek için beynimizdeki sınırları ve engelleri kaldırmalı, bize aktarılan bilgilerin içeriksiz modelini algılayıp yaratıcılığımızla yeni bilgiler üretmeye başlamalı ve dış önermeleri kolaylıkla reddeden veya dış önermelere karşı önerme üretebilecek bir tavrı ortaya, hem de tam ortaya koymalıyız. Yazılar içindeki 'Siz ne kadar taksi şoförüsünüz", "Bir ağaç ve bir orman" ve "Fetullah Gülen'in Dil Motifleri" yazıları size bu konuda bir fikir verebilir.

  nlp nedir, erenlp, değişim, cengiz erenNLP ile Hayatı Yönetmek

  NLP ile yasadığımız dünyayı yönetebilir, çok çalışmadan başarılı olabilir, acı çekmeden gelişebiliriz. NLP bilgilerini içeriksiz modelde öğrenmeye başlamamız, kendi içeriklerimiz için bu bilgileri kullanmaya başladığımızda her içerik için istediğimiz sonuca kolaylıkla ulaşabiliriz. Kendi isteğiyle NLP'yi kullanarak başarısız olan bir kişi kendi isteğiyle başarısız olabildiği için istediği sonuca ulaşmıştır. Bunu başka içeriklerde kullanmaya başladığında sonuçlara kolayca ulaşabilecektir. Bu, o kişinin kendi yaşadığı dünyayı yönetmeye başladığınızın bir göstergesi olarak algılanmalıdır. Bu konuda bilgi sahibi olmak ve hayatınızı kolaylaştırmak için, Beyaz Yayınlarından yayınlanan İçerik Sizi Düşünmek kitabını okuyabilir, verdiğimiz seminerlere katılabilir ve kişisel görüşmeler için randevu alabilirsiniz.

  nlp nedir, erenlp, değişim, cengiz erenNLP ile Zihinsel Detoks

  Kişisel bir bilgi aktarımı olan NLP ile Zihinsel Detoks kişinin kendi hayatını yönetebilmesi için 12- 16 saatlik süreli görüşmelerden oluşmaktadır. 3- 4 saat süren her görüşmede yoğun bilgi aktarımı ve yaşanan tecrübelerin sonuçları ve yarattığı stratejiler gözlemlenmektedir. Özellikle çocuk yaşlarda yaşanan tecrübleler kişinin hayatını düşünüldüğünden çok fazla etkilemekte ve oluşan stratejiler hayatın yönetilmesini de zorlaştırmaktadır. Bir tokat, cinsel taciz, kapatılma, cezalandırılma, cildin yanması ya da yaralanması, öğretmenlerin sınıfta verdikleri cezalar, bağımlılıklar farkında olmadan zihinsel süreçlerde inanılmaz etkilere yol açmaktadır. Buradaki sonuçlar hayatın başka bir noktasında etkinlik kazanmakta ve sonra aynı şekilde etkilemeye devam etmektedir. Zihinsel Detoks programı ile bunların ne olduğunun farkına varılması sağlanmaktadır. Beynimizin çalışması, içeriksiz model, içerisi- dışarısı, katı sıvı gaz ve eren altıgeni, değişim süreçleri, karar süreçlerine ait aktarılan bilgilerle değişim kişinin kendi kararları ile kolaylıkla gerçekleşebilmektedir.

  Uçak korkusu, deprem korkusu, panik atak benzeri durumlar, kendisini sürekli olarak kötü hissetmek, hastalık korkusu ve benzeri nedenlerle Zihinsel Detoks Programına katılanlar istedikleri sonuca kolaylıkla ulaşabilmektedir. Sorunu olmasa bile bu bilgilerin öğrenilmesi iletişimde bulunulan kişileri anlamamızı kolaylaştırmakta, eş ile, çocukla, ve çalışanlarla olan iletişim faydalı seviyelere taşınmakta, kişilerin kendilerini huzurlu hissetmeleri kolaylaşmaktadır.

  Yönetici olsun, çalışan olsun, öğrenci olsun, öğretmen olsun, doktor olsun, psikolog olsun, mühendis olsun, bankacı olsun, her kseimden insanın bu bilgileri kendileri için öğrenmeleri, hem özel, hem sosyal ve hem de iş hayatlarını yonelmelerini kolaylaştıracaktır.  Zihinsel Detoks kavramı tarafımızca tescillidir ve site içinde bu konuda detaylı bilgiler bulunmaktadır.

   

  nlp nedir, erenlp, değişim, cengiz eren

   

  NLP bir tedavi yöntemi değildir.  Değişim isteyen kişinin değişimi kendi kararı ile gerçekleştirilebilmesini sağlayan bir teknikler bütünüdür.

   

  Bu anlamda " TEDAVİ için Doktora, DEĞİŞİM için bize gidiniz, ya da geliniz."

   

   

  NLP Terimleri nelerdir?

   

  NLP henüz Türkiye'de yeni uygulanmaya başladığıi için terminolojisi de yeni yeni gelişmeye başlamaktadır.

   

  ANALOG: Sürekli arka arkaya devam eden. Yaşanan ruhsal durumun birbirine bağlı olarak değişmesi.

  BOZMAK: Dış dünyadan duyularımıza ulaşan verilerin farklı algılanmasından dolayı, yaşanan tecrübenin içeriğinin değiştirilmesi

  CİNAS: Es yazımlı ve farklı anlamlara gelen kelimeler.

  DAVRANIŞ BİLİMLERİ: Davranışları gözlemleyerek sebep-sonuç bağlantılarını araştırıp inceleyen bilim dalı.

  DERİN YAPI: Söylenen cümlelerin hangi tecrübelerden kaynaklanarak söylendiğini farketmemize yarayan, anlamın altındaki anlamları bulmamızı sağlayan yapı.

  DIŞLAŞMAK: İnsanın kendisini izler hale gelmesi. İç barışın olmadığı ve kötü tecrübelerin yaşandığı durumlarda ortaya çıkan algılar.

  DUYGU: Vücudumuzdaki fiziksel ve kimyasal değişimleri yaratan mekanizma.

  DUYGUSAL: Temsil sistemlerimizden biri. Önce vücudumuzdaki duygu hareketini hissederek dünyayı algılama.

  DUYULAR: Dünya ile bağlantı kurma, bilgi alma araçlarımız Görmek, Dokunmak, İşitmek, Tatmak ve Koklamak duyularımız.

  DUYUMLAR: Duyuların altında varolan detaylar. Örnek olarak görmek duyumuz renk, netlik, hareketlilik, sabit, odaklanmak gibi duyumlardan oluşmaktadır.

  DUYUSAL FARKINDALIK: Bes duyumuzu kullanarak dünyadan zengin verilerin alınarak islenmesi.

  FARKINDA OLDUĞUMUZ AKLIMIZ: Herhangi bir anda farkında olduğumuz herşeyi algılayan ve bu bilgileri işleyerek sonuçlandırmaya çalısan aklımız.

  FARKINDA OLMADIĞIMIZ AKLIMIZ: Farkında olduğumuz aklımızla kavrayamadığımız herşeyi kavrayabilen aklımız.

  GEÇMİŞE: Zaman çizgimizi algılamamıza bağlı olarak zamanı ve hayatımızı organize etme biçimi.

  GELECEĞE: Zaman çizgimizi algılamamıza baglı olarak zamanı ve hayatımızı organize etme biçimi.

  GENELLEŞTİRMEK: Yaşadığımız herhangi bir tecrübenin sonuçlarını o içeriğe benzer bütün durumlar için kullanabilir hale getirerek davranışlarımızı organize etme.

  GERÇEK TÜNELİ: Dünyaya baktığımız ve dünyayı kavradığımız açı.

  GÖRSEL: Dünyayı kavradığımız veya ifade ettiğimiz temsil sistemlerimizden biri. Önce görerek dünyayı algılama veya ifade etme.

  GÖZLEMLEMEK: Dünyayı ve insanları içeriğe bağlı olmadan izlemek ve sebep sonuç ilişkilerini içeriksiz bir modelde ortaya çikarmak.

  İNANÇ: Yaşadığımız tecrübelerin sonuçlarının davranışlarımızda yarattığı esneklik veya sınır. Bir kez yapabildiğimiz şeyi kolayca yapabilme veya yapamadığımız bir şeyi yapmaya çalışmamak.

  İÇ BARIŞ: Beynimizin ve vücudumuzun tek parça olduğu durum. Yaşanan her tecrübe için bu tecrübeyi yasamak isteyip istemediğimizi de kavramamızı sağlar.

  İÇ DİYALOG: Kendi kendimize yaptığımız iç konuşmalar. İç diyalogun çözemediğimiz sorunlar üzerinde yoğunlaşması halinde sorunlar artacaktır.

  İÇERİK: Yasadığımız tecrübeyi yaşamamızı sağlayanlar nedenler ve iç faktörler.

  İÇLEŞMEK: Dünyayi ve yaşadığımız tecrübeleri kendimizle barışık olarak kendi gözlerimizle görme hali.

  İNANÇ: Yaşadığımız herhangi bir durumun benzer bütün durumlar için genelleştirilmesi ve bu genelleştirmeye göre

  davranışlarımızı ve dünyamızı organize etmek, değerlerimize bağlı olarak yaratılır.

  İKİNCİL KAZANÇ: Yaşanan bir tecrübenin veya yapılan bir davranışın diğer mantik eşiklerini de etkilemesi ile sağlanan pozitif etki.

  İŞİTSEL: Dünyayı kavradığımız veya ifade ettiğimiz temsil sistemlerimizden biri. Önce işiterek dünyayı algılama veya ifade etme.

  KARAR: Herhangi bir davranışı yapmadan önce beynimizde yapılan işlemlerin sonucu.

  KAYNAK: Beynimizde, vücudumuzda varolan farkında olarak veya olmadan kullandığımız, geliştirebildiğimiz yetenekler bütünü.

  KOKUSAL: Dünyayı kavradığımız veya ifade ettiğimiz temsil sistemlerimizden biri.

  LİNGUİSTİK: Kullandığımız dili gramer, ses yapısı, mantıksal yapı ve semantik açıdan inceleyen bilim dalı.

  META PROGRAM: Yaşadığımız tecrübeye bağlı olarak beynimize aktarılan bilgi ve davranış zinciri.

  METAFOR: Hikayeler, anlatılmak istenen bir şeyin başka bir şekilde görsel, işitsel veya duygusal temsil sistemleri kullanılarak hikaye seklinde aktarılması.

  META MODEL: NLP modeli, kullandığımız dil, tecrübeler ve algılarımızda yarattığımız boşlukların doldurulmasına veya farkedilmesine yarayan model.

  MİM KOYMAK: Kendimizin veya iletişim kurduğumuz kişinin, o anda yaşadığı iyi bir ruhsal durumun kaydedilmesi için, herhangi bir duyu vasıtasıyla yaptığımız bilinçli hareket.

  MİMLEMEK: Mim koymak işleminin yapılması.

  MODELLEMEK: Davranışlarımızın altında ve derin yapıda varolan kodlamaların tespit edilmesi ve istenen duruma göre değiştirilmesi.

  NLP: Beynimiz duyularımız, davranışlarımız, kullandığımız dili bu faktörlerin insan yasamı üzerindeki etkilerini ve bağlı olarak insanı davranışsal olarak inceleyen modelleme modeli.

  ÖYKÜ: Hikaye. Aktarılmak istenen mesajın başka bir şekilde anlatılması, kıssadan hisse gibi.

  RUHSAL DURUM: Herhangi bir anda duygusal olarak vücudumuzda hissettiğimiz hareketler bütünü.

  SÖZSÜZ: İletişimde bulunduğumuz insana ses dışında kalan ve hareketlerle gönderdiğimiz mesajlar.

  STRATEJİ: Herhangi bir sorunu çözebilmek veya karar verebilmek için dünyayı algıladığımız temsil sistemleri sıralama modeli.
  TATSAL: Tatmak duyumuzla ilgili temsil sistemimiz.

  TAVIR: Yaşayacağımız bir tecrübe için, içinde bulunduğumuz ruhsal durumun bizi harekete geçirme biçimi.

  TECRÜBE: Yaşadığımız, başlangıcı ve sonu olan, iyi veya kötü olarak algılanan süreç.

  TEMSİL SİSTEMLERİ: Duyularımıza bağlı olarak beynimizde yaşadığımız tecrübe ve dünyanın algılanmasını sağlayan sistemler.

  TİTÇ: Test İşlet Test Çık. Karar verme sürecinde geçirdiğimiz işlemlerin bütününe ait model.

  YERLEŞTİRMEK: Herhangi bir programı veya iyi tecrübelerden biri ile ilgili ruhsal durumu mim koyarak yerleştirmek.
  YETERLİLİK: Yapabileceğimize ait geliştirdiğimiz inanç.

  YOKETMEK: Dış dünyadan duyularımıza ulaşan verilerin farklı algılanmasından dolayı, yaşanan tecrübenin içeriğinin ve bu içerik içinde duyularımıza ulaşan verilerden bazılarının yokedilmesi.

  YÜZEY YAPI: Farkında olduğumuz aklımızla algıladığımız yapı.

  ZAMAN ÇİZGİSİ: Geçmiş, gelecek ve bugünün ve zamanın birbirine bağlı şekilde beynimizdeki algılanma modeli.

  ZAMANDA: Zamanı algılama biçimimiz geçmiş gelecek ve o anın birlikte algılanması

  ZAMANLA: O an ve geleceğin algılanması, geçmişin algılanmayacak bir yerde organize edilmesi

  ZORUNLULUK: Yapma zorunluluğumuzu anlatan yardımcı fiiller, malı, meli,( yapmalıyım, gitmeliyim,)

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

  http://www.erenlp.com

  İlgili Linkler:

   

   

 • Seminer Katılım Formu

  Katılmak İstediğiniz Seminerleri İşaretleyiniz
  captcharefresh

  Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

  {jcomments off}

   

 • Zihinsel Detoks Kavramı ve Programı

  Zihinsel Detoks Semineri, NLP ve DeğişimNLP ile Zihinsel Detoks kavramı ve programı

   
  Copyrigth:Zihinsel Detoks adı ve  makalesi  tescil edilmiştir.  Herhangi  bir sitede, basılı veya görsel medyada izinsiz olarak kullanılamaz ve alıntılanamaz.NLP teknikleri ile Zihinsel Detoks'un size sağlayacağı yararlar ve değişim süreçlerini aktaran makale.

   

TOP